WIA uitkering hersteld na bezwaar

BijstandsschuldAmersfoort – Afgelopen januari meldde een cliënte zich bij mr. Verweij. Zij beschikte al enige jaren over een WIA-uitkering, maar na een periodieke herkeuring vond het UWV haar plots volledig arbeidsgeschikt. Haar uitkering zou dan ook volledig stoppen.

Bezwaar

De vrouw, die nog steeds in behandeling was voor haar medische klachten, zag zichzelf niet in staat de door het UWV bedoelde werkzaamheden te verrichten. Opvallend was verder dat de (her)keuringsarts geen contact had gehad met haar behandelend arts. Mr. Verweij ging in bezwaar.

Medische situatie

In bezwaar heeft hij aangevoerd dat onvoldoende rekening is gehouden met de medische situatie van de cliënte. Ook heeft hij de medische informatie van de huidige (behandelend) artsen bijgevoegd, zodat een beter beeld ontstond over de medische situatie.Ook heeft hij gemotiveerd aangegeven waarom de functies die het UWV haalbaar achtte, dat niet waren.

Na de hoorzitting heeft het UWV besloten de bezwaarkeuringsarts de situatie te laten beoordelen. De uitkomst hiervan was dat de cliënte volledige arbeidsongeschikt bleef.

Uitkering hersteld

De uitkering van cliënte is met terugwerkende kracht hersteld.

Meer informatie over bezwaar indienen tegen een beslissing van het UWV? Neem contact op met 3 Advocaten in Amersfoort.