Vrijspraak voor Marktplaatsoplichter

MP_vernieuwdVandaag heeft de politierechter te ’s-Hertogenbosch een cliënt van mr Van Doleweerd vrijgesproken. De 28-jarige man werd verdacht van medeplichtigheid aan in het totaal 14 oplichtingen op de website Marktplaats. Op die website werden spullen aangeboden en nadat kopers geld overgemaakt hadden op een bankrekening van de man, kregen zij de goederen nooit geleverd. De bedragen werden veelal op dezelfde dag van de rekening afgehaald bij een pinautomaat.

De officier van justitie eiste een bewezenverklaring wegens medeplichtigheid. Volgens haar stond vast dat de 28-jarige Veldhovenaar zijn bankrekening ter beschikking had gesteld voor deze oplichtingspraktijken. De officier eiste een forse gevangenisstraf: 12 maanden, waarvan 4 maanden voorwaardelijk. Ook eiste zij dat de man aan de tien opgelichte personen het bedrag terugbetaalde: in totaal meer dan 1200 euro.

De rechter oordeelde anders. Na pleidooi vond de Politierechter dat het dossier onvoldoende bewijs bevatte om tot een veroordeling te komen. Zo ontbrak enig bewijs waaruit volgde dat de Veldhovenaar zijn bankrekening ter beschikking gesteld had. De man gebruikte zelf zijn rekening niet, de rekeningafschriften werden naar een ander adres verzonden en vaststond dat de man zelf niet de oplichter geweest kon zijn. De rechter sprak de man, die inmiddels meer dan 3 1/2 maand vastzat voor deze zaak vrij en gaf opdracht tot zijn onmiddellijke invrijheidstelling.