Vreemdelingenrecht

Het vreemdelingenrecht is een specialistisch onderdeel van het bestuursrecht. Het centrale onderwerp binnen het vreemdelingenrecht is het verblijfsrecht van een vreemdeling in Nederland. Oftewel: de vraag of een vreemdeling rechtmatig in Nederland mag verblijven.

Vreemdelingenrecht advocaat

Probleem met de IND?

Advocaat nodig?

Voorbeelden uit de praktijk

berichten

Geslaagd beroep op besluit 1/80: verblijfsvergunning toegewezen

Een cliënte van mr. Verweij dreigde haar verblijfsvergunning kwijt te raken nadat zij was gescheiden van haar echtgenoot. De cliënte was vanwege haar huwelijk in 2014 van Turkije naar Nederland gekomen. Voorwaarde voor haar verblijf in Nederland was dat zij…

Geen intrekking verblijfsvergunning na beroep op participatiewet

Een cliënte van mr. Verweij ontving van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) een voornemen om haar verblijfsvergunning en de verblijfsvergunning van haar minderjarige dochter in te trekken. De reden daarvoor was dat haar echtgenoot (tevens de vader van het kind)…

Vrijspraak voor verblijf in strijd met inreisverbod

Recent is een cliënt van mr. F.W. Verweij vrijgesproken van de beschuldiging door het Openbaar Ministerie dat hij zich in Nederland zou ophouden terwijl hij wist (of zou kunnen vermoeden) dat hem een inreisverbod was opgelegd op grond van artikel 197…

Verblijfsvergunning en verblijfsrecht

Rechtmatig verblijf kan op vele manieren plaatsvinden, bijvoorbeeld op grond van studie of werk, maar ook in verband met verblijf bij familie of bij een partner.

3 Advocaten helpt bij het doen van een aanvraag voor een verblijfsvergunning en bij een TEV-procedure. In een eerste adviesgesprek leggen we uit wat de kansen op verblijfsrecht in Nederland zijn en nemen we stap voor stap de procedure met u door.

Ook adviseren we bedrijven die voor groepen werknemers een tijdelijke verblijfstitel nodig hebben.

Procederen

Wordt uw aanvraag voor een verblijfsvergunning afgewezen? Of wordt uw verblijfsvergunning ingetrokken? Dan kunnen wij bij alle rechtbanken in Nederland procederen. Indien nodig procederen wij zelfs tot aan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg.

VREEMDELINGENRECHT ADVOCAAT AMERSFOORT

Wilt u een aanvraag voor verblijfsrecht indienen bij de IND? Of is uw aanvraag afgewezen en wilt u advies van een ervaren specialist? Neem dan contact op met een vreemdelingenrecht advocaat van 3 Advocaten in Amersfoort voor een kennismakingsgesprek.