Verklaring omtrent gedrag

De verklaring omtrent gedrag, of VOG, is voor steeds meer mensen van groot belang: voor werk, stage of vrijwilligerswerkzaamheden wordt steeds vaker de eis van een VOG gesteld. Er kunnen grote problemen ontstaan als de VOG geweigerd wordt: dat kan zelfs als gevolg hebben dat u uw bestaande baan verliest!

De advocaten van 3 Advocaten komen vaak in aanraking met dit soort zaken en kunnen u precies vertellen welke (on)mogelijkheden er bestaan. Indien nodig kunnen zij namens u procederen, om een afgewezen VOG alsnog verleend te krijgen.

Wanneer u meer wil weten over het (alsnog) verkrijgen van een VOG, kunt u contact opnemen met een advocaat van 3 Advocaten.

Berichten

Hieronder hebben we de berichten omtrent de VOG verzameld.

VOG verleend na zienswijze

AMERSFOORT – De dienst Justis heeft na een zienswijze van 3 Advocaten besloten om de Verklaring Omtrent Gedrag alsnog te verlenen. Een cliënt van mr Van Doleweerd had een VOG aangevraagd. De man had deze verklaring – ook wel de…

VOG alsnog verleend na afwijzing

De Dienst Justis heeft vorige week namens de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie alsnog besloten een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te verlenen aan een cliënt van mr. Verweij die werkloos dreigde te raken als hij deze VOG niet binnen enkele weken…