VOG verleend na zienswijze

AMERSFOORT – De dienst Justis heeft na een zienswijze van 3 Advocaten besloten om de Verklaring Omtrent Gedrag alsnog te verlenen. Een cliënt van mr Van Doleweerd had een VOG aangevraagd. De man had deze verklaring – ook wel de verklaring van goed gedrag genoemd – nodig voor zijn werk. Zonder dit bewijs zou hij zijn werk niet meer kunnen doen en zijn inkomen verliezen.

Hij schrok dan ook enorm toen hij een reactie van het COVOG kreeg: de VOG zou hem geweigerd worden! De man heeft direct contact opgenomen met 3 Advocaten, waarna er binnen drie dagen een uitgebreide en gemotiveerde zienswijze bij de dienst Justis ingediend werd. Na iets meer dan een week na het indienen van de zienswijze kreeg de client alsnog zijn VOG.

Meer weten over de VOG? Kijk hier: Wanneer krijg je geen VOG?