VOG verleend na zienswijze

Een cliënt van mr. F.W. Verweij heeft onlangs een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) toegewezen gekregen nadat hij eerder een brief had ontvangen waarin stond stond dat Justis van plan was om de VOG te weigeren vanwege zijn strafrechtelijke documentatie.

Een voornemen van de dienst Justis is vaak uitsluitend gebaseerd op de  zogenoemde terugkijktermijn en de strafrechtelijke veroordelingen in die periode, ook wel het objectieve criterium genoemd. In deze fase van de procedure (de zienswijze) is het goed mogelijk om met documenten aan te tonen dat het gevaar van herhaling van een strafbaar feit, ook wel recidive genoemd, zeer klein is en dat een belangenafweging om deze of andere redenen in uw voordeel uit moet vallen.

In dit geval kon met een rapportage van de reclassering worden onderbouwd dat echt sprake was van een eenmalige misstap en dat er geen gevaar van herhaling bestond.

Het wel of niet toewijzen van een Verklaring Omtrent het Gedrag is altijd maatwerk. De individuele omstandigheden kunnen de doorslag geven mits deze goed worden onderbouwd. 3 Advocaten kan u hierbij helpen.