Tweede WOB-verzoek naar ‘datalek’ Amersfoort

Logo gemeente AmersfoortAMERSFOORT – Vandaag hebben wij opnieuw een verzoek op grond van de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) ingediend bij de gemeente Amersfoort. Doel is om meer informatie over het datalek Amersfoort van januari 2016 te verkrijgen waarbij gevoelige persoonsgegevens van 1900 inwoners van Amersfoort naar een onjuist e-mailadres werden verzonden.

Eerste WOB-verzoek

Het eerste WOB-verzoek hebben wij al in april 2016 ingediend. Nadat de gemeente de beslissing eerst maximaal uitstelde zijn uiteindelijk op 17 juni 2016 stukken verstrekt en openbaar gemaakt. Deze stukken geven meer inzicht in wat er is gebeurd. Er zijn echter ook veel vragen die niet worden beantwoord.

Tweede WOB-verzoek

Om een aantal redenen hebben wij daarom vandaag een tweede WOB-verzoek ingediend:

  • De gemeente heeft ervoor gekozen om uitsluitend stukken te verstrekken uit de periode van 28 januari 2016 tot en met 22 april 2016 (de datum indiening van het eerste WOB-verzoek) – stukken ná 22 april zijn niet verstrekt;
  • Uit de op 17 juni 2016 verstrekte stukken blijkt dat er meer stukken voorhanden zijn dan de gemeente nu heeft vrijgegeven, ook deze stukken kunnen meer informatie geven;
  • Uit het externe onderzoek van 15 juni 2016 lijkt te volgen dat er meer contacten zijn geweest met de onterechte ontvanger dan waarvan nu stukken zijn verstrekt;
  • Er lijkt sprake te zijn van tegenstrijdigheden tussen het externe onderzoek en de stukken die op 17 juni 2016 zijn verstrekt.

Met het verzoek om nieuwe informatie hopen wij dat meer vragen van de gedupeerden kunnen worden beantwoord. Het tweede WOB-verzoek is hier in te zien en te downloaden.

Meer informatie? Neem contact op met een bestuursrecht advocaat van 3 Advocaten in Amersfoort.