‘Rechter moet verblijfsstatus meewegen’

In politiek Den Haag en ver daarbuiten ontstond onlangs ophef over een uitspraak van de rechtbank Amsterdam waarin bij het opleggen van een gevangenisstraf rekening gehouden werd met de gevolgen voor de verblijfsvergunning van de verdachte.

In plaats van de 24 maanden cel die het Openbaar Ministerie had geëist overeenkomstig de landelijke strafvorderingsrichtlijnen legde de rechtbank 20 maanden celstraf op. De motivering was dat het feit inmiddels meer dan 2 jaar geleden had plaatsgevonden en de persoon in kwestie ‘first offender’ was. Tevens werd in de motivering betrokken dat het niet de bedoeling was dat hem een zodanige straf werd opgelegd dat deze verregaande vreemdelingrechtelijke consequenties zou hebben.

De uitspraak is hier te lezen.

Persoonlijke omstandigheden bij strafmaat

Politiek Den Haag roerde zich en op twitter ontstond een felle discussie. Ferdinand Verweij heeft op 18 september 2018 aan een journalist van ANP nog eens uitgelegd dat het de taak van een rechter is om alle persoonlijke omstandigheden mee te wegen bij het bepalen van de strafmaat en dat de gevolgen voor zijn verblijfsrecht hiervan onderdeel kunnen uitmaken.

Lees de uitleg van Ferdinand Verweij op De Gooi- en Eemlander: ‘Rechter moet verblijfsstatus wel meewegen’ »

Tweede Kamerleden Van Oosten en Azmani kondigden Kamervragen aan maar zij zouden heel goed moeten weten dat er helemaal geen richtlijnen bestaan voor de rechter. En dat is maar goed ook. Als de politiek zich inhoudelijk gaat bemoeien met de afweging die de rechter maakt bij het opleggen van een gevangenisstraf begeven zij zich op een hellend vlak; de onafhankelijkheid van de rechter zou op geen enkele wijze aangetast mogen worden.

Het is verder opvallend te noemen dat bij uitspraken waar de rechter bij het bepalen van de strafmaat bijvoorbeeld rekening houdt met de afgifte van een Verklaring Omtrent Gedrag of anderszins rekening houdt met persoonlijke gevolgen van een gevangenisstraf, er nooit een haan naar kraait. Rechtspraak is maatwerk; alle persoonlijke omstandigheden kunnen een rol spelen, dus ook de verblijfstatus van een verdachte.

Oproep aan Tweede Kamerleden

Ferdinand Verweij roept Tweede Kamerleden zoals mevrouw Van Toorenburg (CDA) op zich genuanceerd uit te laten over individuele strafzaken en voorzichtig te zijn met uitspraken als “want dit is duidelijk niet de bedoeling geweest van de wetgever.” De wetgever maakt wetgeving en de rechter beslist over de toepassing hiervan en niet andersom.