Publicaties

08 jun: Werkgevers en de WAV: de rechten en vooral de plichten

Aan iedereen die een buitenlandse werknemer zonder vereiste werkvergunning (TWV) voor zich laat werken kan de Inspectie SZW forse boetes opleggen. Dit gebeurt als volgens de Inspectie sprake is van overtreding van de Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV). Werkgeverschap volgens WAV…

20 mei: Opinie: coffeeshop Snouckaertlaan: geen goed idee

Dit bericht is een uitgebreidere versie van de opinie van mr. J.J.D. (Joost-Joris) van Doleweerd die op 20 mei 2017 verscheen in de Amersfoortse Courant. Dit bericht wordt ook uitgebreid en aangevuld naar aanleiding van informatie die beschikbaar komt. Een…

19 apr: Juridische gevolgen van het datalek van de gemeente Amersfoort

Eerder dit jaar heeft een datalek plaatsgevonden bij de Gemeente Amersfoort. Op 28 januari 2016 om 14:44 uur verzond een ambtenaar van de gemeente een e-mail met een bijlage. In die bijlage stonden van honderden burgers privacygevoelige gegevens zoals adresgegevens BSN-nummer zorgaanbieder…

19 apr: Datalek Gemeente Amersfoort

Wat is er aan de hand? Een medewerker van de gemeente Amersfoort heeft een e-mail verstuurd naar een verkeerde ontvanger. Deze ontvanger is een persoon buiten de gemeente Amersfoort geweest waardoor er sprake is van een datalek. De bijlage van…

31 jul: Het growshopverbod in rook op?

Het is inmiddels bijna vijf maanden geleden dat het nieuwe artikel 11a van de Opiumwet, of het ‘Growshopverbod’ van kracht werd. Voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze weet schreef ik al een artikel over de wijze waarop ik verwachtte dat…

29 mei: Een opsteker voor de thuiskweker

De repressie van de verkoop en teelt van softdrugs is de afgelopen jaren toegenomen. Voorbeelden daarvan zijn het ingezetenencriterium, de toevoeging van een speciale Growshopwet en bijvoorbeeld de recente inval bij The Grasscompany in Tilburg. Maar gelukkig is er ook…

12 feb: De strafbaarheid van potgrond belicht

Update: vijf maanden na de invoering van het Growshopverbod zijn de eerste uitspraken bekend. Klik hier voor een update. Inleiding Vanaf 1 maart 2015 wordt een nieuw artikel 11a aan de Opiumwet toegevoegd. Dit artikel is een onderdeel van de…