+31 33 76 76 333

Publicaties

18 jan: De Wet BIBOB in een notendop

De Wet BIBOB De Wet BIBOB heet voluit de Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur en bestaat sinds 2003. De wet geeft het openbaar bestuur de mogelijkheid om een onderzoek te doen naar (de achtergronden van) de aanvrager van een…

15 jun: Beslaglegging op persoonlijke voorwerpen: hoe te handelen?

In het strafrecht komt het regelmatig voor: beslaglegging op persoonlijke voorwerpen. Voorwerpen die toebehoren aan een verdachte worden dan door politie of justitie in beslag genomen. Redenen voor beslaglegging Er is een aantal redenen waarom beslag gelegd kan worden. Er…

08 jun: Werkgevers en de WAV: de rechten en vooral de plichten

Aan iedereen die een buitenlandse werknemer zonder vereiste werkvergunning (TWV) voor zich laat werken kan de Inspectie SZW forse boetes opleggen. Dit gebeurt als volgens de Inspectie sprake is van overtreding van de Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV). Werkgeverschap volgens WAV…

20 mei: Opinie: coffeeshop Snouckaertlaan: geen goed idee

Dit bericht is een uitgebreidere versie van de opinie van mr. J.J.D. (Joost-Joris) van Doleweerd die op 20 mei 2017 verscheen in de Amersfoortse Courant. Dit bericht wordt ook uitgebreid en aangevuld naar aanleiding van informatie die beschikbaar komt. Een…

19 apr: Juridische gevolgen van het datalek van de gemeente Amersfoort

Eerder dit jaar heeft een datalek plaatsgevonden bij de Gemeente Amersfoort. Op 28 januari 2016 om 14:44 uur verzond een ambtenaar van de gemeente een e-mail met een bijlage. In die bijlage stonden van honderden burgers privacygevoelige gegevens zoals adresgegevens BSN-nummer zorgaanbieder…

19 apr: Datalek Gemeente Amersfoort

Wat is er aan de hand? Een medewerker van de gemeente Amersfoort heeft een e-mail verstuurd naar een verkeerde ontvanger. Deze ontvanger is een persoon buiten de gemeente Amersfoort geweest waardoor er sprake is van een datalek. De bijlage van…