Onvoorwaardelijk sepot na OM-zitting vernielingszaak

Een cliënt van mr. van Stokkum werd ervan verdacht dat hij zich schuldig zou hebben gemaakt aan vernieling. Hij werd door het Openbaar Ministerie opgeroepen om op een zogenaamde OM-zitting te verschijnen.

Verweer

De verdenking was volledig gebaseerd op camerabeelden. Deze beelden waren volgens de politie integraal bekeken. De cliënt zou als enige in de buurt van de plaats-delict zijn geweest. Na uitvoerige bestudering van de beelden door mr. van Stokkum bleek dit niet juist te zijn: er was op het bewuste tijdstip nog een aantal anderen in de buurt.

De Officier van Justitie besloot na dit verweer tot een onvoorwaardelijk sepot wegens gebrek aan bewijs. Een vervelende periode kwam daarmee voor de cliënt toch nog enigszins positief ten einde.

OM-zitting

Een OM-zitting is een zitting bij de Officier van Justitie. Tijdens deze zitting wordt de strafzaak in een relatief informele, besloten setting met de verdachte besproken. De verdachte en eventueel diens advocaat kunnen daarbij hun mening over de verdenking geven. Indien de Officier van Justitie overtuigd is van de schuld van de verdachte kan een strafbeschikking worden opgelegd. Indien de verdachte het met oplegging van de strafbeschikking niet eens is kan hij of zij de zaak alsnog voor de strafrechter laten komen. Eerder publiceerden wij al een uitgebreid artikel over OM-zittingen.

Contact

Wilt u een gespecialiseerde advocaat meenemen naar uw OM-zitting? Of wilt u naar aanleiding van onze publicaties meer informatie? Neem dan contact op met 3 Advocaten in Amersfoort!