Omgevingsrecht

Het omgevingsrecht zijn alle regels over de fysieke omgeving waarin we leven. Dan gaat het over milieu, water, natuur en met name de ruimtelijke ordening. Het is een onderdeel van het bestuursrecht. Het is een rechtsgebied dat complex is – net als de samenleving die het probeert te regelen – en vrijwel continu in beweging is.

De advocaten van 3 Advocaten kennen de regels van dit complexe rechtsgebied en helpen u graag met het vinden van een oplossing.

Omgevingsrecht voor organisaties en bedrijven

Bedrijven en organisaties komen veel in aanraking met het omgevingsrecht: of het nu gaat om een bouwen wegens (bedrijfs)uitbreiding, een klacht van omwonenden of andere buren, of het verkrijgen van toestemming om op een bepaalde plaats een winkel te openen: al die activiteiten worden beheerst door het omgevingsrecht. De advocaten van 3 Advocaten kunnen u bijstaan in verschillende fasen van dergelijke processen: zij zijn gewend u te adviseren voorafgaand of tijdens de contacten met de overheid om uw doel te realiseren, maar zijn evengoed ervaren in het namens u optreden tijdens een bezwaarprocedure, bij de rechtbank of in hoger beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

27825

Omgevingsrecht voor particulieren

Als particulier komt u veel in aanraking met het omgevingsrecht: of het nu voor een eigen vergunning is, voor de buren die gaan verbouwen of overlast van een bedrijf, winkel, organisatie of AirBnB-verhuur: dit alles kan binnen het omgevingsrecht vallen. De advocaten van 3 Advocaten kunnen u snel op een juiste route zetten en kunnen u bijstaan voor een gesprek met de gemeente, inspraakprocedure, bezwaarprocedure, beroep bij de rechtbank of hoger beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

vergunning geweigerd?

Advocaat nodig?

Voorbeelden uit de praktijk

Berichten

Hieronder hebben wij de berichten die betrekking hebben op het omgevingsrecht voor u verzameld.

Snouckaertlaan-30
Definitief streep door coffeeshop Snouckaertlaan

Utrecht – De rechtbank Midden-Nederland heeft uitspraak gedaan in de spoedprocedure die was aangespannen door de beoogd exploitant van de coffeeshop aan de Snouckaertlaan. De beoogd exploitant was het niet eens met de beslissing van Burgemeester L. Bolsius om de…