Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)

Immigratie advocaatDe Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) beoordeelt verblijfsaanvragen en asielaanvragen in Nederland. Daarnaast behandelen zij alle verblijfgerelateerde procedures zoals bijvoorbeeld naturalisatie en bewaring.

Immigratie advocaat

Onze advocaten zijn thuis in de specifieke bestuursrechtelijke procesregels die gelden voor het verblijfsrecht en voeren verweer voor bij de IND en de rechter, desnoods tot in hoger beroep. Wij treden dagelijks op tegen de IND en zijn bekend met de werkwijze.

3 Advocaten kan u adviseren over uw verblijf- of visumaanvraag en welke vervolgprocedure u kunt volgen bij een afwijzende beslissing. In het vreemdelingenrecht gaat het om mensen, en het is onze missie om uit te blinken in kwaliteit zodat onze cliënten altijd tevreden terugkijken op de procedure.

Contact opnemen »Heeft u te maken met een verblijfsaanvraag of de IND? Neem contact met ons op voor een vrijblijvende kennismaking.


IND | Ik wil verblijf in Nederland | Ik doe een verblijfsaanvraag | Gezinshereniging | Verblijf bij partner

Een verblijfsaanvraag kan een langdurig en ingewikkeld traject zijn. Met de nieuwe TEV-procedure is het enkel en alleen makkelijker voor de IND geworden. Er wordt van u verwacht dat u aan een groot aantal voorwaarden voldoet en de juiste bewijsstukken overlegt. Dat kost u veel tijd en kopzorgen. In sommige gevallen wordt uw aanvraag afgewezen omdat u niet de juiste stukken hebt overlegd of procedure hebt doorlopen. Onze verblijfsadvocaten doen samen met u – of met u als referent – een verblijfsaanvraag. Zo weet u zeker dat het gewoon goed gaat.

>> Hulp bij aanvraag verblijfsvergunning


IND | Ik zit in vreemdelingenbewaring | Een bekende van mij zit in vreemdelingenbewaring

Als u in vreemdelingenbewaring wordt genomen komt u terecht in een van de detentiecentra in Nederland. Onze gespecialiseerde advocaten bezoeken u, al dan niet met tolk, in het hele land. Zij procederen en blijven beroep instellen tegen de bewaring totdat u wordt vrijgelaten. Wij benutten alle mogelijke juridische instrumenten en argumenten in onze juridische bijstand en zorgen dat u er niet alleen voor staat. Gewoon goed.

>> Neem contact op


IND | Ik wil een artikel 64 procedure | Ik ben te ziek om te reizen

Indien u Nederland moet verlaten kan 3 Advocaten helpen met uitstel van vertrek op medische gronden. Onze advocaten kennen de weg binnen die regelgeving en weten welke stukken moeten worden overlegd om de IND te overtuigen. Vele cliënten hebben hun medische behandeling in Nederland mogen voltooien en waren hierover zeer tevreden. Maak een afspraak met een van onze advocaten om te inventariseren of onze advocaten iets voor u kunnen betekenen.

>> Neem contact op


IND | Dublinverdrag | De IND wil mij overdragen naar een ander land voor mijn asielprocedure | De IND wil mij overdragen naar een ander land in verband met eerder verblijf.

Als de IND uw asielaanvraag niet in behandeling neemt op grond van het Dublin-verdrag kunnen onze advocaten u bijstaan tijdens de procedure. Een mogelijk doel kan zijn om de aanvraag alsnog in Nederland behandeld te krijgen omdat verwijdering naar het land van binnenkomst in strijd is met mensenrechtenverdragen. Uw advocaat wijst u de weg in de procedure en bespreekt met u de mogelijke juridische argumenten. Zo staat u er nooit alleen voor.

>> Neem contact op


IND | Ik wil asiel | Ik kan niet terug naar mijn land van herkomst

Onze advocaten zijn van meet af aan betrokken bij uw asielprocedure. Ze staan u bij tijdens de gehoren en – indien er een afwijzende beslissing komt – in de rechtbank. Onze advocaten zijn gespecialiseerd in herhaalde asielaanvragen. We kunnen u adviseren over het verloop van de procedure en bespreken met u uw kansen. Wij weten als geen ander dat het doorlopen van een asielprocedure zwaar en langdurig is. Ook weten we dat de onzekerheid die daarmee gepaard gaat zwaar op u drukt. Daarom houden wij contact met u en laten wij het weten als er nieuws is van de IND. Zo is de situatie altijd helder.

>> Neem contact op

Leave a comment