De glijdende schaal: kan dat allemaal?

Glijdende schaalAls een vreemdeling een misdrijf begaat, dan kan de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) zijn of haar verblijfsvergunning intrekken wegens ‘gevaar voor de openbare orde’. Vaak wordt daarbij verwezen naar de zogenaamde glijdende schaal uit het Vreemdelingenbesluit (artikel 3:86).

Ook wanneer de IND het voornemen heeft om een verblijfsvergunning niet te verlengen of om een inreisverbod op te leggen, kan worden verwezen naar de glijdende schaal.

Wat is de glijdende schaal?

Kort gezegd is de glijdende schaal een tabel waarin de hoogte van de opgelegde straf en de duur van het legale verblijf in Nederland tegen elkaar worden afgewogen.

Als de rechter een straf oplegt die de normen in de glijdende schaal overschrijdt, dan kan dat voor de IND reden zijn om de verblijfsvergunning in te trekken.

De IND hanteert drie glijdende schalen:

 1. De eerste schaal heeft betrekking op delicten waarop een strafdreiging rust van minimaal drie en maximaal zes jaar gevangenisstraf;
 2. De tweede schaal heeft betrekking op delicten met een strafdreiging van meer dan zes jaar gevangenisstraf;
 3. De derde schaal is van toepassing indien de vreemdeling ten minste drie keer is veroordeeld voor een misdrijf.
Verblijfsduur Strafmaat (schaal 1) Strafmaat (schaal 2) Strafmaat (schaal 3)
minder dan 3 jaar: 1 dag 1 dag 1 dag
ten minste 3 jaar, maar minder dan 4 jaar: 5 maanden 4 maanden en 2 weken 4 maanden
ten minste 4 jaar, maar minder dan 5 jaar: 7 maanden 6 maanden 5 maanden
ten minste 5 jaar, maar minder dan 6 jaar: 15 maanden 12 maanden 6 maanden
ten minste 6 jaar, maar minder dan 7 jaar: 18 maanden 15 maanden 7 maanden
ten minste 7 jaar, maar minder dan 8 jaar: 22 maanden 18 maanden 8 maanden
ten minste 8 jaar, maar minder dan 9 jaar: 27 maanden 22 maanden en 2 weken 9 maanden
ten minste 9 jaar, maar minder dan 10 jaar: 33 maanden 27 maanden 10 maanden
ten minste 10 jaar, maar minder dan 15 jaar: 40 maanden 30 maanden 12 maanden
ten minste 15 jaar: 65 maanden 48 maanden 14 maanden

Voorbeelden

Meneer Z. uit Ghana

De heer Z. uit Ghana heeft sinds 1 februari 2011 een verblijfsvergunning in Nederland. Op 1 maart 2016 wordt de heer Z. vanwege witwassen veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden. De IND wil de verblijfsvergunning van de heer Z. intrekken vanwege deze veroordeling. Komt de verblijfsvergunning van mijnheer Z. in gevaar?

Antwoord: Nee. Witwassen kan maximaal worden bestraft met zes jaar gevangenisstraf. De eerste glijdende schaal is daarom van toepassing. De heer Z. verblijft op het moment van de veroordeling meer dan vijf jaar, en minder dan zes jaar rechtmatig in Nederland. De verblijfsvergunning van de heer Z. komt niet in gevaar, omdat zijn straf lager is dan vijftien maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf.

Mevrouw C. uit Azerbeidzjan

Mevrouw C. uit Azerbeidzjan heeft sinds 1 maart 2009 een verblijfsvergunning. In 2016 wordt zij vier keer veroordeeld voor diefstal met braak, waarbij in totaal tien maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf wordt opgelegd. De IND wil de vergunning van mevrouw C. intrekken vanwege de vier veroordelingen. Komt haar verblijfsvergunning in gevaar?

Antwoord: Ja. Diefstal met braak wordt bestraft met maximaal zes jaar gevangenisstraf. Normaal is de eerste glijdende schaal van toepassing, maar in dit geval is mevrouw C. vier keer veroordeeld. In dat geval kan de IND verwijzen naar de derde glijdende schaal. Mevrouw C. verblijft tijdens de laatste veroordeling meer dan zeven, en minder dan acht jaar in Nederland. De verblijfsvergunning van mevrouw C. komt in gevaar, omdat haar totale gevangenisstraf hoger is dan acht maanden.

Belangenafweging

GevangenisstrafGoed nieuws voor mevrouw C. uit bovenstaand voorbeeld: de IND dient altijd een belangenafweging te maken tussen de belangen van de vreemdeling enerzijds en de belangen van de staat anderzijds. Daarbij wordt vooral gekeken naar het familie- en privéleven dat de vreemdeling in Nederland heeft opgebouwd. Dit staat in artikel 8 van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens.

In het geval van mevrouw C. dient de IND onder meer mee te wegen dat mevrouw C. is getrouwd met een Nederlander, dat haar kind de Nederlandse nationaliteit heeft, dat zij al meer dan zeven jaar in Nederland verblijft en dat zij in Nederland medisch wordt behandeld.

In veel gevallen dient er bovendien nog een aanvullende belangenafweging plaats te vinden. Meer weten? Neem vrijblijvend contact op.

Afwijkende regels

Wanneer u korter dan drie jaar of langer dan tien jaar rechtmatig in Nederland verblijft, gelden afwijkende regels.

 • Indien u minder dan drie jaar verblijfsrecht heeft, worden ook delicten met een strafdreiging van twee jaar of meer worden meegeteld.
 • Indien u meer dan tien jaar verblijfsrecht heeft, mogen niet alle delicten onverkort worden meegenomen in de beoordeling. Alleen delicten uit de Opiumwet met een strafdreiging van minimaal zes jaar en delicten als genoemd in artikel 22b van het Wetboek van Strafrecht tellen mee. Het gaat daarbij om delicten met een strafdreiging van minimaal zes jaar terwijl het delict bovendien ernstig inbreuk moet hebben gemaakt op de ‘lichamelijke integriteit van het slachtoffer’.

Er is voor wat betreft de toepassing van de glijdende schaal alleen sprake van rechtmatig verblijf in Nederland gedurende de periode waarin u daadwerkelijk in bezit bent van een verblijfsvergunning. Onder meer de periode waarin u in afwachting was van een beslissing op uw verblijfsaanvraag, of de periode waarin u in afwachting was van een beslissing van de rechter, tellen niet mee bij het bepalen van de duur van uw rechtmatige verblijf in Nederland.

Afwijkende regels voor specifieke groepen

EUVoor veel specifieke groepen vreemdelingen gelden aparte regels, onder meer voor

 • Mensen die directe familie zijn van een onderdaan van een EU-land;
 • Minderjarigen met één in Nederland woonachtige Nederlandse ouder;
 • Mensen die in Nederland verblijven onder beperking van verblijf bij een familielid;
 • Vreemdelingen met een EU-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen;
 • Turkse vreemdelingen die in Nederland verblijven op grond van afspraken tussen Turkije en de Europese Unie.

Behoort u tot een van deze groepen, of wilt u weten of er in uw geval uitzonderingen van toepassing zijn? Neem dan contact met ons op!

Oude veroordelingen

Wanneer de IND u uitsluitend op grond van oude veroordelingen een maatregel wil opleggen, zijn mogelijk oudere, soepelere normen van kracht. De glijdende schaal is namelijk verschillende malen verscherpt.

De laatste grote wijziging werd doorgevoerd op 1 juli 2012. Indien de IND u delicten tegenwerpt van vóór 1 juli 2012, terwijl u na 1 juli 2012 niet meer met justitie in aanraking bent gekomen, geldt de oude norm van voor 1 juli 2012! Dit kan van groot belang zijn. Deze norm is beduidend soepeler. Bovendien kan op grond van deze norm het verblijfsrecht niet beëindigd worden na een rechtmatig verblijf van twintig jaar. Benieuwd welke glijdende schaal in uw zaak van toepassing is? Neem dan contact op met 3 Advocaten in Amersfoort.

Welke straffen tellen mee?

Alleen het onvoorwaardelijke deel van de door de rechter opgelegde gevangenisstraf wordt meegewogen. Daarnaast kunnen ook jeugddetenties, taakstraffen, en maatregelen als TBS, ISD of plaatsing in een (jeugd)inrichting in de beoordeling worden meegewogen. Soms worden ook veroordelingen in het buitenland bij de besluitvorming betrokken.

Komt uw verblijfsvergunning in gevaar?

Wat te doen als de IND uw verblijfsvergunning wil intrekken, of niet wil verlengen?

De IND kan uw verblijfsvergunning niet zomaar intrekken. Hier gaat een procedure aan vooraf.

 1. U ontvangt eerst een voornemen waarin de IND uitlegt dat ze van plan zijn om uw verblijfsvergunning in te trekken, en wat daarvan de redenen zijn.
 2. U kunt vervolgens binnen een bepaalde termijn (vaak vier weken) een schriftelijke zienswijze indienen. In deze zienswijze kunt u reageren op het voornemen van de IND. Daarbij kunt u ook uw persoonlijke omstandigheden uiteenzetten, omdat de IND hiervan vaak niet op de hoogte is (en deze dus nog niet heeft meegewogen).
 3. Het is vervolgens aan de IND om een besluit te nemen. De IND kan twee dingen doen: het voornemen niet uitvoeren, of besluiten om uw vergunning in te trekken.
 4. In veel gevallen kunt u daarna in bezwaar gaan, waarna eventueel een gang naar de rechter mogelijk is. Dit geldt vaak ook in het geval van oplegging van een inreisverbod.

Zienswijze of bezwaarWilt u een zienswijze of een bezwaarschrift opstellen en indienen? Dan kunt u een gespecialiseerde advocaat inschakelen die uw volledige dossier opvraagt bij het IND. Deze advocaat weet precies welke aspecten van uw verhaal belangrijk zijn en is op de hoogte van de laatste regelgeving. Hierdoor staat u er niet alleen voor.

Afhankelijk van uw inkomen kunt u bovendien in aanmerking komen voor gefinancierde rechtsbijstand (‘pro-deo’). Het grootste deel van de kosten wordt dan vergoed.

Advocaat bij geschil met IND

Veel strafrechtadvocaten hebben weinig kennis van het vreemdelingenrecht en houden zich daarom niet bezig met de eventuele gevolgen van een veroordeling voor uw verblijfsvergunning. 3 Advocaten is gespecialiseerd in strafrecht én vreemdelingenrecht waardoor wij u zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn.

Wilt u meer informatie over de glijdende schaal, over het intrekken van verblijfsvergunningen door de IND of over het vreemdelingenrecht in het algemeen? Neem dat contact op met een gespecialiseerde advocaat van 3 Advocaten in Amersfoort!