fiscale procedures

Uw belastingadviseur of accountant verzorgt in de regel uw contacten met de Belastingdienst. Vaak adviseren zij u ook over fiscale constructies. Maar soms ontstaat een meningsverschil met de Belastingdienst. De Inspecteur wil meer informatie, een aangifte wordt gewijzigd vastgesteld of de Inspecteur legt een naheffing of boete op.

In die gevallen kan het nuttig of nodig zijn om te beoordelen wat in rechte mogelijk is. De ervaren advocaten van 3 Advocaten kunnen u en uw adviseur bijstaan in het maken van die inschatting. Zo kan u goed geïnformeerd een beslissing nemen.

In andere gevallen is gespecialiseerde bijstand noodzakelijk. Zodra er geprocedeerd gaat worden in fiscale geschillen, is de bijstand van een ervaren advocaat onontbeerlijk. Vaak bereiden we samen met uw adviseur de zaak voor, om zo optimaal de procedure te kunnen voeren.

Waarmee kunnen we u helpen?