Datalek

Organisaties die persoonsgegevens verwerken op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens, kunnen geconfronteerd worden met een datalek. Sinds 1 januari 2016 bent u zelfs verplicht om een (ernstig) datalek te melende aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Wanneer u dit niet (tijdig) doet, kunt u daarvoor een boete krijgen die fors kan oplopen.

Personen die geconfronteerd worden met een datalek, zien hun (gevoelige) persoonsgegevens terecht komen bij een daartoe onbevoegd persoon of lopen het risico daarop. De gevolgen daarvan kunnen zeer gering zijn, maar ook heel ernstig: identiteitsfraude ligt op de loer.

Voor zowel organisaties als personen is het belangrijk om te weten welke verplichtingen en welke rechten er bestaan. Zo kunt u bij een (dreigend) datalek adequaat ingrijpen om de omvang van de gevolgen te verkleinen. De advocaten van 3 Advocaten hebben hiermee ervaring. Zij kunnen u precies vertellen welke rechten – of welke plichten – u heeft, welke stappen u moet ondernemen en hoe u een datalek kunt voorkomen.

Leestip: FAQ Datalek

Berichten

Datalek Amersfoort: vraag uw gegevens op!

AMERSFOORT – Op 28 januari 2016 is bij de gemeente Amersfoort een zogenaamd ‘datalek’ ontstaan. Gegevens van meer dan 1900 burgers zijn in een e-mail verzonden naar een onterechte ontvanger. Het lek is pas in april openbaar geworden. Er is…

WOB-verzoek naar documenten “datalek” Amersfoort

AMERSFOORT – Ons kantoor heeft heden een verzoek ingediend bij de gemeente Amersfoort op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB). Het verzoek heeft betrekking op verschillende documenten die beschikbaar zijn bij de gemeente en verband houden met het…

Datalekdebat Amersfoort – The day after

AMERSFOORT – Het spoeddebat over het Amersfoortse ‘datalek’ heeft in de gemeenteraadsvergadering van 19 april 2016 geleid tot moties van wantrouwen tegen wethouder Imming en wethouder Tigelaar. Beide moties zijn verworpen. Na beantwoording van 96 vooraf ingediende schriftelijke vragen bleek er…

Juridische gevolgen van het datalek van de gemeente Amersfoort

Eerder dit jaar heeft een datalek plaatsgevonden bij de Gemeente Amersfoort. Op 28 januari 2016 om 14:44 uur verzond een ambtenaar van de gemeente een e-mail met een bijlage. In die bijlage stonden van honderden burgers privacygevoelige gegevens zoals adresgegevens BSN-nummer zorgaanbieder…

Datalek Gemeente Amersfoort

Wat is er aan de hand? Een medewerker van de gemeente Amersfoort heeft een e-mail verstuurd naar een verkeerde ontvanger. Deze ontvanger is een persoon buiten de gemeente Amersfoort geweest waardoor er sprake is van een datalek. De bijlage van…