Datalek

Organisaties die persoonsgegevens verwerken op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens, kunnen geconfronteerd worden met een datalek. Sinds 1 januari 2016 bent u zelfs verplicht om een (ernstig) datalek te melende aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Wanneer u dit niet (tijdig) doet, kunt u daarvoor een boete krijgen die fors kan oplopen.

Personen die geconfronteerd worden met een datalek, zien hun (gevoelige) persoonsgegevens terecht komen bij een daartoe onbevoegd persoon of lopen het risico daarop. De gevolgen daarvan kunnen zeer gering zijn, maar ook heel ernstig: identiteitsfraude ligt op de loer.

Voor zowel organisaties als personen is het belangrijk om te weten welke verplichtingen en welke rechten er bestaan. Zo kunt u bij een (dreigend) datalek adequaat ingrijpen om de omvang van de gevolgen te verkleinen. De advocaten van 3 Advocaten hebben hiermee ervaring. Zij kunnen u precies vertellen welke rechten – of welke plichten – u heeft, welke stappen u moet ondernemen en hoe u een datalek kunt voorkomen.

Leestip: FAQ Datalek

Berichten

Amersfoort verstrekt stukken datalek na WOB-verzoek

AMERSFOORT – De gemeente Amersfoort heeft naar aanleiding van het WOB-verzoek van 22 april 2016 stukken verstrekt ten aanzien van het datalek Amersfoort uit januari 2016. De wettelijke beslistermijn, die al maximaal was verlengd, liep vandaag af. Het college van…

Eerste reactie: extern onderzoek datalek Amersfoort

AMERSFOORT – Op 15 juni 2016 is het onderzoeksrapport “Extern onderzoek datalek” beschikbaar gesteld. Het onderzoek is in opdracht van het college van burgemeester & wethouders van de gemeente Amersfoort uitgevoerd door Verdonck Klooster & Associates. Het onderzoek gaat in…

Juridische gevolgen van datalek #2 van de gemeente Amersfoort

AMERSFOORT – Opnieuw lijkt er sprake te zijn van een zogenaamd datalek op het stadhuis van de gemeente Amersfoort. Op 22 mei 2016 maakten de Amersfoortse Courant en RTV Utrecht hier melding van. Klokkenluiders zouden de SP Amersfoort en de…

Toch aangifte mogelijk inzake ‘datalek’ Amersfoort

AMERSFOORT – Vorige week liet het Openbaar Ministerie via een woordvoerder van de politie Midden-Nederland weten dat het niet mogelijk was om aangifte te doen inzake het ‘datalek’ bij de gemeente Amersfoort. Nu worden alsnog de aangiftes opgenomen. Gedupeerden kunnen,…