Cliëntinformatie

Voordat u 3 Advocaten een opdracht geeft om betaalde werkzaamheden uit te voeren, kunt u één van onze advocaten altijd om een eerste inschatting vragen. Daaraan zitten vaak geen kosten aan verbonden. U kunt hiervoor contact opnemen, bijvoorbeeld per e-mail (info@3advocaten.nl) of per telefoon (033 76 76 333). Zie hiervoor ook de contactpagina.

Voordat 3 Advocaten tot een inschatting of opdracht over kan gaat, moet in sommige gevallen eerst onderzocht worden of geen sprake is van een belangenconflict.

Verder stelt 3 Advocaten de identiteit van de opdrachtgever vast door middel van een kopie van het identiteitsbewijs en/of een uittreksel uit het handelsregister.

Wachtkamer

Kosten werkzaamheden

Voordat 3 Advocaten tot betaalde werkzaamheden overgaat, maken wij eerst afspraken met u over de kosten voor en omvang van de werkzaamheden. De gemaakte afspraken worden vastgelegd. Dit kan per email, een brief of een andere wijze van vastlegging. De cliënt dient akkoord te geven op de werkzaamheden. Daarop zal 3 Advocaten een factuur sturen voor de afgesproken werkzaamheden. Na betaling vangt 3 Advocaten aan met de afgesproken werkzaamheden.

Tarieven

3 Advocaten is helder over de tarieven die in rekening gebracht worden. 3 Advocaten biedt u de mogelijkheid om op basis van vaste prijzen, succes-fees, caps of uurtarief te werken.

3 Advocaten maakt altijd vooraf afspraken over de tarieven die gehanteerd worden. Zonder een dergelijke afspraak, bent u dus nergens toe verplicht. 3 Advocaten werkt vrijwel altijd met vaste prijsafspraken. Zo bestaat vooraf duidelijkheid over de hoogte van de kosten en weet u van te voren waar u aan toe bent.

De hoogte van de  (vaste) prijs is afhankelijk van een aantal factoren, zoals bijvoorbeeld de omvang van de zaak, het belang, de gewenste snelheid etc. Omdat (vrijwel) geen één zaak hetzelfde is, zijn de kosten in geen één zaak hetzelfde. Om die reden doet 3 Advocaten na een eerste inschatting een concreet voorstel voor (een deel van) de werkzaamheden. Kijk voor meer informatie bij tarieven.

Algemene voorwaarden

Op al onze werkzaamheden zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. De algemene voorwaarden beperken de beroepsaansprakelijkheid van 3 Advocaten tot het bedrag waarop de beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.

ii

Download de algemene voorwaarden

Privacy

3 Advocaten kan uw persoonsgegevens verwerken bij gebruik van de website en/of dienstverlening. Ook kunnen cookies worden geplaatst en uitgelezen. Meer informatie daarover vindt u in ons privacybeleid.

In het kort: 3 Advocaten is gewend om met (zeer) vertrouwelijke informatie om te gaan. Wij vinden uw persoonsgegevens ook zeer vertrouwelijk en gaan er zeer zorgvuldig mee om.

ii

Download onze privacyverklaring

klachtenregeling

3 Advocaten zet zich tot het uiterste in voor onze cliënten. bent u desondanks niet tevreden? Of heeft u bijvoorbeeld een klacht over de hoogt van een declaratie? U kunt dan gebruik maken van de klachtenregeling van 3 Advocaten.

ii

Download hier onze klachtenregeling

Kantoorinformatie

3 Advocaten is als advocatenkantoor ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten. Onze advocaten zijn allen ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten.

3 Advocaten is een handelsnaam van 3 Advocaten B.V. te Amersfoort, ingeschreven onder KvK nummer 32142338. Het BTW-nummer van 3 Advocaten is NL 8200.95.047.B01.

3 Advocaten is gevestigd aan de Stadsring 103, 3811 HP Amersfoort. Wij zijn bereikbaar per post op dit adres, per e-mail op info@3advocaten.nl. U kunt onze advocaten versleuteld mailen. Telefonisch zijn wij bereikbaar op 033 76 76 333.