Bitcoins
cryptocurrency

bitcoin

Bitoins en andere cryptocurrencies zoals Ethereum hebben voor veel verandering in de wereld gezorgd. Ook in de juridische wereld zijn er veranderingen door de opkomst van de cryptocurrencies. Niet alleen fiscaal-juridisch zijn er recente trends aan te duiden, maar ook in het strafrecht wordt de focus meer en meer gelegd op de cryptocurrencies. Bij 3 Advocaten bestaat veel kennis in huis over deze bijzondere procedures in het recht. 3 Advocaten staat personen bij die worden verdachten van het witwassen van Bitcoins, maar wij geven ook advies over het voorkomen van strafbare feiten.