Bestuurlijke boete

De bestuurlijke boete is een onderdeel van de bestuursrechtelijke handhaving. Bij een bestuurlijke boete krijgt een (vermeend) overtreder een boete opgelegd. Dat is iets anders dan een boete in het strafrecht. Een bestuurlijke boete wordt niet opgelegd door een rechter, maar door het openbaar bestuur, bijvoorbeeld de gemeente of de Arbeidsinspectie of NVWA. Ook zijn de regels anders dan in het strafrecht: vaak is het makkelijker om in het bestuursrecht een boete op te leggen.

Een bestuurlijke boete kan opgelegd worden wegens het niet voldoen aan de Wet arbeid vreemdelingen, het niet-melden van een datalek of omdat u iets niet heeft doorgegeven voor uw uitkering. De bestuurlijke boete komt steeds meer en meer voor.

De advocaten van 3 Advocaten hebben ervaring met bestuurlijke boetes: zij staan al zeer geruime tijd een veelheid van (gestelde) overtreders bij met het laten intrekken of verlagen van een opgelegde bestuurlijke boete. Door hun ervaring in het strafrecht en het bestuursrecht zijn zij in staat om elementen die de strafrechter van belang vindt, in te brengen in het bestuursrecht. Hier hebben hun cliënten voordeel van.

Berichten

Bestuurlijke boete Kansspelautoriteit vernietigd

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in hoger beroep de bestuurlijke boete tegen een leverancier van betaaldiensten vernietigd. De betaaldiensten werden geleverd aan een illegale goksite. De Kansspelautoriteit (Ksa), die toeziet op naleving van de Wet op…