Aanvraag verblijfsvergunning (TEV)

Personen die zich in Nederland willen vestigen, dienen te beschikken over een visum: een machtiging tot voorlopig verblijf (MVV). Voor hen bestaat de TEV-procedure (Toegang en Verblijf) waarin wordt beslist over de verlening van het visum én de verblijfsvergunning. Er hoeft dus geen aparte aanvraag meer ingediend te worden voor een verblijfsvergunning.

Professionele hulp

De regels voor verkrijging van de vergunning zijn inhoudelijk niet gewijzigd. De wijziging in procedure zorgt er echter wel voor dat het belangrijker is geworden om in één keer de juiste aanvraag op de juiste wijze in te dienen. De ervaren advocaten van 3 Advocaten kunnen u daarbij helpen.

Kies uit drie pakketten

Wij bieden daarvoor drie standaardpakketten aan, zodat u weet wat u krijgt en voor welke prijs. Deze pakketten betreffen het Standaardpakket, het Garantiepakket of het Pluspakket.

✓ Meestgekozen
Standaardpakket Pluspakket Garantiepakket
Intake (telefonisch, FaceTime of Skype)
Intake (in persoon)
Toezending formulieren, opgave lijst bijlagen
Controle bijlagen bij eerste inzending
Blijvende controle bijlagen
Indiening aanvraag door 3 Advocaten
Garantie bijlagen correct
Controle beslistermijn IND
Prijs € 499,- € 799,- € 1.349,-

 

Direct aanvragen

Uw naam:

Uw e-mail:

Maak uw keuze:

Of  >> Neem contact op

Standaardpakket aanvraag verblijfsvergunning

Verreweg het belangrijkste in een TEV-procedure is geworden het bepalen van welk type aanvraag ingediend wordt. Voor een aanvraag dienen legeskosten betaald te worden aan de IND die in geval van een weigering niet gerestitueerd worden. Daarbij komt dat de IND in geval u een nieuwe aanvraag doet voor hetzelfde verblijfsdoel, slechts zal beoordelen of er sprake is van nieuwe feiten of veranderde omstandigheden. Het is belangrijk om het verblijfsdoel direct duidelijk aan te geven en te onderbouwen, en ervoor te zorgen dat aan alle voorwaarden is voldaan.

 • Daarom start het Standaardpakket – net als de overige pakketten – met een intakegesprek. In een telefonisch intakegesprek bespreken wij uw wensen. We bepalen gezamenlijk het verblijfsdoel of de verblijfsdoelen.
 • Na afloop van het intakegesprek ontvangt u van uw advocaat een e-mailbericht met daarin de juiste formulieren voor het doen van de aanvraag. Daarbij ontvangt u een lijst met daarin de bijlagen die u moet bijvoegen bij uw aanvraag. In die lijst staan eveneens de ‘valkuilen’ vermeld.
 • Met het juiste formulier en de juiste opgave van de bijlagen, bent u zelf in staat om het formulier in te vullen, de bijlagen bij te voegen en zelf de aanvraag in te dienen.

Doordat u de aanvraag zelf opstelt én zelf indient, bespaart u veel geld. Als u echter wenst dat wij de aanvraag voor u indienen of als u meer zekerheid wenst over het goede verloop van uw aanvraag, dan kunt u kiezen voor het Pluspakket.

Pluspakket aanvraag verblijfsvergunning

Het Pluspakket biedt ten opzichte van het standaardpakket twee voordelen: u hoeft minder zelf te doen en u verkrijgt meer zekerheid.

 • Ook bij het Pluspakket vindt eerst een telefonisch intakegesprek plaats waarbij het verblijfsdoel bepaald wordt.
 • Naar aanleiding daarvan verkrijgt u een email van uw advocaat, met daarin een lijst van gegevens en documenten die benodigd zijn.
 • Na inlevering van deze gegevens en documenten – u kunt kiezen dit per post of per email aan te leveren – wordt de aanvraag voor u ingevuld.
 • De door u toegezonden documenten worden gecontroleerd op juistheid, en of voldaan wordt aan de voorwaarden van de IND. Voldoen de bijlagen, dan laten wij u dat weten, en kunt u het door ons ingevulde formulier ondertekenen.
 • Wanneer u ondertekend hebt, dienen wij de aanvraag voor u in, en houden wij de IND aan de termijn van beslissen.

Als de door u aangeleverde documenten de eerste keer niet voldoen, laten wij u dat eenmalig weten. Wij geven aan welke documenten niet voldoen, en wat u moet doen om deze fout te herstellen. Hierdoor kunt u de documenten alsnog juist indienen. Wanneer u de documenten opnieuw bij ons aanlevert, controleren wij deze niet. Wij gaan ervan uit dat u de documenten in tweede instantie juist inlevert.

Als u nog meer zekerheid wenst, kiest u voor het Garantiepakket.

Garantiepakket aanvraag verblijfsvergunning

Het Garantiepakket biedt hetzelfde als de andere pakketten, maar dan nog meer.

 • Bij het Garantiepakket vindt het intakegesprek telefonisch of in persoon (op ons kantoor) plaats. Hierin bepalen we het verblijfsdoel.
 • Naar aanleiding daarvan verkrijgt u een email van uw advocaat, met daarin een lijst van gegevens en documenten die benodigd zijn.
 • Na inlevering van deze gegevens en documenten – u kunt kiezen dit per post of per email aan te leveren – wordt de aanvraag voor u ingevuld.
 • De door u toegezonden documenten worden gecontroleerd op juistheid, en of voldaan wordt aan de voorwaarden van de IND. Voldoen de bijlagen, dan laten wij u dat weten, en kunt u het door ons ingevulde formulier ondertekenen.
 • Daarnaast controleren wij niet alleen de stukken die u indient de eerste keer, maar blijven wij dit controleren, net zo lang totdat wij akkoord zijn met de door u ingediende stukken. Zo krijgt u de garantie dat de door u aangeleverde stukken compleet zijn en voldoen aan de voorwaarden die de IND daaraan stelt.
 • Mocht de IND onverhoopt toch de stukken niet accepteren, dan helpen wij u kosteloos om alsnog de juiste stukken te krijgen. Zo krijgt u van ons de garantie dat wij u helpen de juiste stukken in te dienen.
 • Na indiening van de aanvraag, houden wij de wettelijke termijnen voor u in de gaten. Zodra de IND te veel tijd lijkt te nemen voor uw beslissing, zullen wij hier achteraan gaan.

Met het Garantiepakket krijgt u de zekerheid dat wij u zullen bijstaan totdat u een inhoudelijke beslissing op uw aanvraag heeft.

Let op: ook bij een Garantiepakket kunnen wij niet garanderen dat uw aanvraag toegewezen wordt. Daarvoor is immers vereist dat u voldoet aan de wettelijke eisen van het verblijfsdoel waarvoor de TEV-vergunning aangevraagd wordt.

Meer informatie

Wilt u meer weten over onze dienstverlening? Neem gerust contact op met een ervaren vreemdelingenrecht advocaat!