+31 33 76 76 333

Zakelijk: Openbaar Ministerie

Het Openbaar Ministerie (OM) vervolgt alle soorten strafbare feiten, zowel ten aanzien van natuurlijke als rechtspersonen.

Als uw bedrijf voorwerp van strafrechtelijk onderzoek is of is gedagvaard kan dit verstrekkende consequenties hebben voor uw onderneming. Als u als bestuurder wordt verdacht van bijvoorbeeld faillissementsfraude, witwassen of belastingontduiking kan uw bedrijfspand worden doorzocht, kan u worden verhoord en ligt er mogelijk beslag op uw goederen en banktegoeden. Daarnaast komen met name in de land- en tuinbouwsector bestuurders ongewild in aanraking met de Wet Economische Delicten (WED).

Een strafzaak heeft consequenties voor uzelf en uw bedrijfsvoering maar ook voor uw personeel en uw klanten en afnemers. In een gesprek met 3 Advocaten komt aan de orde of en welke bedrijfsactiviteiten gedurende het strafrechtelijk onderzoek kunnen worden voortgezet, wat u moet doen als uw boekhouding in beslag is genomen en welke sanctie u boven het hoofd hangt.

U doet een beroep op uw advocaat tijdens (getuigen)verhoren, de strafrechtzitting en de ontnemingvordering. Gedurende het politieonderzoek zetten wij alle zeilen bij om het beslag opgeheven te kunnen krijgen en anticiperen we op wat u te wachten staat.

>> Neem contact op

%s