+31 33 76 76 333

Zakelijk: Kosten

Het is belangrijk om de kosten voor het inschakelen van een advocaat duidelijk te hebben. Niemand wil achteraf geconfronteerd worden met een torenhoge rekening.

3 Advocaten geeft vooraf helderheid. Vóórdat u kosten in rekening gebracht worden, heeft u met uw advocaat besproken wat u kunt verwachten aan kosten in uw zaak. Tijdens een (kosteloos) kennismakingsgesprek, maken wij direct heldere afspraken over eventuele kosten.

Er zijn twee verschillende vormen op basis waarvan wij ondernemingen bijstaan. Deze staan hieronder met uitleg vermeld.

  1. U heeft een rechtsbijstandsverzekering
  2. U wordt bijgestaan op betalende basis

1. U heeft een rechtsbijstandsverzekering

Als u een rechtsbijstandverzekering heeft, kunnen de kosten die u maakt voor uw advocaat betaald worden door uw rechtsbijstandsverzekeraar.

Jarenlang hebben de verzekeraars aan hun verzekerden voorgehouden dat dit slechts kan in hoogst uitzonderlijke gevallen en dat uw verzekering enkel recht geeft op bijstand van de juridische afdeling van de verzekeraar. Dit is echter onjuist.

Op grond van het Europees recht heeft u recht om uw eigen advocaat te kiezen en in alle gevallen de kosten van die advocaat vergoed te krijgen. In november 2013 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie hier in een Nederlandse zaak over geoordeeld.

Omdat de verzekeraars zich hiertegen blijven verzetten, is het verstandig om uw polis of een kopie hiervan mee te nemen naar het kennismakingsgesprek. Uw advocaat kan u dan helpen met het verkrijgen van de vergoeding.


2. U wordt bijgestaan op betalende basis

Wanneer u geen rechtsbijstandverzekering heeft, dient u zelf de kosten voor uw advocaat te betalen. U van een advocaat van 3 Advocaten verwachten dat hij/zij daarover met u heldere afspraken maakt.

Vaak houden deze afspraken in dat uw advocaat een uurtarief in rekening brengt. Dit uurtarief bedraag € 212,00, exclusief 21% btw. U kunt korting op het uurtarief verkrijgen, door af te spreken dat u geen stukken per post ontvangt, maar enkel per email. 3 Advocaten bespaart zich dan de kosten van het printen en de portokosten, en geeft die besparing direct door aan u. Gaat u daarmee akkoord, dan bedraagt het uurtarief € 200,00 exclusief btw, en bespaart u dus € 12,00 per besteed uur.

Als wij een uurtarief afspreken, dan brengen wij altijd een voorschot in rekening. Zo kunt u de kosten in de hand houden. Wij proberen namelijk altijd een voorschot in rekening te brengen, dat voldoende is voor de afgesproken werkzaamheden in uw zaak. Mocht er toch meer tijd besteed moeten worden, dan overleggen wij dat van tevoren met u. Gaat u niet akkoord, dan lopen de kosten ook niet op. Zo komt u niet achteraf voor verrassingen te staan.

Naast een uurtarief, moet u rekening houden met zogenaamde verschotten of reiskosten. Verschotten zijn kosten die uw advocaat moet maken. U kunt hierbij denken aan griffierechten of bijvoorbeeld vertaal- of tolkkosten. Ook hierbij geldt dat wij u van tevoren op de hoogte stellen. Indien wij voor u moeten reizen, bijvoorbeeld naar uw locatie of naar een rechtbank toe, dan brengen wij daarvoor apart kosten in rekening.

Voor alle kosten geldt dat u deze terug kunt vinden op een gespecificeerde factuur.

%s