+31 33 76 76 333

Zakelijk: ACM

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) is een relatief nieuwe toezichthouder die bestaat uit de voormalige Consumentenautoriteit, de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) en de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA).

De toezichthouder heeft verstrekkende bevoegdheden. Medewerkers mogen plaatsen betreden, inlichtingen vragen, inzage vorderen en gegevens meenemen. Bovendien moet uw bedrijf verplicht meewerken aan het onderzoek.

Als ondernemer zijn er (zeer) veel regels waaraan u zich moet houden, bijvoorbeeld als u rechtstreeks overeenkomsten sluit met consumenten. Als er sprake is van een overtreding kan aan uw bedrijf een last onder dwangsom worden opgelegd of een boete.

Als u het niet eens bent met de beslissing van de ACM kunnen onze advocaten daartegen bezwaar, beroep en hoger beroep instellen. Zij zijn deskundig en kennen de weg bij alle rechterlijke instanties in Nederland. Zij bespreken uw zaak met u en behartigen onverminderd uw belangen. Zo kunt u doen waar u goed in bent: ondernemen.

>> Neem contact op

%s