+31 33 76 76 333

Veroordeling wegens weigeren bloedonderzoek

politieHet Gerechtshof in Leeuwarden heeft een 27-jarige cliënt van mr. Van Doleweerd in hoger beroep veroordeeld wegens het weigeren van een bloedonderzoek.

De man was betrokken geweest bij een eenzijdig ongeval. Hij werd in verband met zijn verwondingen vervoerd naar het ziekenhuis. Nadat de man dezelfde nacht nog ontslagen was uit het ziekenhuis, is hij naar het politiebureau gebracht. Aldaar werd hem gevorderd mee te werken aan een bloedonderzoek, om zo zijn alcoholgehalte te bepalen. Dat weigerde de man.

Forse sanctie weigering

Op het weigeren van medewerking aan een bloedonderzoek staat normaliter een zeer forse straf. Omdat dit in de regel net zo zwaar gestraft wordt als het rijden met een bijzonder hoog alcoholpromillage, kon de man – naast een forse geldboete – een rijontzegging van 9 maanden tegemoet zien.

Mr. Van Doleweerd heeft bepleit dat van een (bewuste) weigering geen sprake was, nu de man nog zo ontdaan was van het ongeval en het daarop volgende ziekenhuisbezoek, dat hij niet in staat geacht kon worden om de gevolgen van een weigering te overzien. Dat verweer verwierp het Hof.

Dat gold ook voor het verweer van mr. Van Doleweerd dat wanneer de fysieke toestand van de man dusdanig was dat hij in staat geacht moest worden bewust te weigeren, deze fysieke toestand ook zodanig was dat hem een ademonderzoek opgelegd had moeten worden, in plaats van het meer bezwarende bloedonderzoek.

Lagere sanctie

Toch zag het Hof aanleiding om een lagere sanctie op te leggen. Zo kreeg de man geen geldboete opgelegd, maar een taakstraf. Ook de rijontzegging viel fors lager uit: van de 9 maanden werden er 6 voorwaardelijk opgelegd.

Meer informatie? Neem contact op met 3 Advocaten.

%s