strafrecht | bestuursrecht | vreemdelingenrecht

echte mensen. echte oplossingen.

Verblijfsvergunning voor “EU-langdurig ingezetene” zonder visum of taaltoets

begrippen-visumaanvraagVorige week is het mr. Verweij gelukt om een verblijfsvergunning aan te vragen voor de buitenlandse partner van een cliënt zonder dat deze in bezit was van een visum en/of het certificaat van het inburgeringsexamen buitenland.

De partner in kwestie was langer dan 5 jaar in bezit van een verblijfsvergunning voor Polen en dat betekende dat zij geen basisexamen inburgering buitenland hoeft af te leggen op de Nederlandse ambassade en de verblijfsvergunning in Nederland in ontvangst kan nemen zonder dat zij hiervoor een visum hoeft aan te vragen.

‘Langdurig ingezeten’

De partner was een zogenoemde ‘langdurig ingezeten derdelander’ en deze status heeft allerlei voordelen in vergelijking met een ‘gewone’ verblijfsvergunning voor een ander Europees land die nog geen 5 jaar geduurd heeft.

U of uw partner wordt aangemerkt als EU-langdurig ingezeten als u:

  • in Nederland een EU verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen hebt; of
  • deze status hebt in een ander EU-land; en u hebt in Nederland een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd aangevraagd of gekregen. De autoriteiten van het andere EU-land moeten u deze status hebben toegekend. U kunt aan de hand van de vermelding op uw verblijfsdocument op de site van de IND controleren of u in bezit bent van deze status.

Omgekeerd is het mogelijk om met een Nederlandse verblijfsvergunning met de status ‘langdurig ingezetene’ te profiteren van de voordelen indien u zich wilt vestigen in een ander Europees land.

Voorwaarden

Om in Nederland te status van EU-langdurig ingezetene aan te kunnen vragen moet voldaan zijn aan de volgende voorwaarden:

  • U woont 5 jaar of langer in Nederland met een geldige verblijfsvergunning op moment van indiening van de aanvraag. In deze periode moet u aaneengesloten verblijf hebben gehad in Nederland hetgeen betekent dat u niet 6 of meer achtereenvolgende maanden, of in totaal 10 of meer maanden, buiten Nederland hebt verbleven.
  • Op het moment dat u de aanvraag indient hebt u een geldige verblijfsvergunning. Dit moet een vergunning zijn voor een niet tijdelijk doel. Enige uitzondering is de verblijfsvergunning op grond van studie. Hoewel dit een tijdelijke vergunning is tellen de jaren dat u in bezit was van deze vergunning voor de helft mee.
  • U staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) van uw woonplaats.
  • U beschikt over voldoende en duurzaam inkomen. Het inkomen van het familielid dat bij u woont mag u meetellen.
  • U hebt het inburgeringsdiploma gehaald. Hiermee laat u zien dat u voldoende Nederlands kunt lezen, schrijven, spreken en verstaan. Soms hoeft u geen inburgeringsexamen te doen.

Meer informatie?

Voor vragen kunt u contact opnemen met een vreemdelingenrecht advocaat van 3 Advocaten in Amersfoort.

Lees ook:

mr F.W. (Ferdinand) Verweij

mr F.W. (Ferdinand) Verweij

mr. F.W. Verweij is in 2003 beëdigd als advocaat. Na enkele jaren in Utrecht als advocaat werkzaam geweest te zijn, is hij in 2009 als één van de 3 Advocaten in Amersfoort begonnen. De praktijk van mr. Verweij bestaat met name uit verblijfsrecht, waarbij hij zowel reguliere zaken als asielzaken behandelt. Meer over mr F.W. (Ferdinand) Verweij »