+31 33 76 76 333

Particulier: UWV

U krijgt te maken met het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) als u een uitkering hebt aangevraagd op grond van de Werkloosheidswet (WW), Wet Inkomen en Arbeid (WIA) (IVA en WGA), WA-jong, WAO, WAZ, Wazo of Ziektewet. Als uw uitkering wordt afgewezen kan u dat behoorlijk in de problemen brengen.

3 Advocaten kan u helpen door bezwaar te maken tegen een afwijzende beslissingen. In de bezwaarprocedure worden argumenten geformuleerd op grond waarvan u wel een uitkering zou moeten ontvangen. Onze advocaten staan u bij tijdens de hoor- en rechtszitting en hebben op die manier al vele cliënten bijgestaan en succesvolle resultaten behaald.


UWV | Ik heb problemen met mijn WW-uitkering

In Nederlands bestaat een recht op een uitkering als u uw werk verliest. Het verliezen van je werk is al erg genoeg, maar als er dan nog problemen ontstaan met het UWV, dan is dat dubbel zo erg. Veel van onze cliënten vinden het dan prettig om bijstand te krijgen van een advocaat met verstand van zaken op dit gebied en zijn blij als één van de advocaten van 3 Advocaten met hen een strategie uitstippelt om zo snel mogelijk alsnog over een inkomen te beschikken.

>> Neem contact op


UWV | Ik heb problemen met mijn WIA-uitkering | Ik heb problemen met mijn WA-jong uitkering | Ik heb problemen met mijn WAO uitkering

Bij het vaststellen van uw recht op een WIA-uitkering spelen vele factoren een rol. Maar al die factoren zijn van belang voor uw recht op of de hoogte van uw inkomen. Soms kan een klein verschil in één van die factoren een enorm verschil betekenen in wat u maandelijks te besteden heeft. Of in welke mate u verplicht bent ander werk te vinden. Het is daarom goed om dit soort beslissingen te laten toetsen door iemand die aan uw kant staat en die verstand van zaken heeft. Daarvoor kunt u terecht bij de advocaten van 3 Advocaten.

Ook wanneer u problemen ervaart bij uw uitkering, zoals bijvoorbeeld een opschorting, kunt u bij onze advocaten terecht.

>> Neem contact op


UWV | Het UWV wil geld van mij terugbetaald krijgen | Het UWV vordert geld terug

Als het UWV vindt dat een bepaalde vergoeding ten onrechte is uitgekeerd, vorderen zij deze terug. Soms gaat dit samen met een beslissing waarin staat dat u helemaal geen uitkering krijgt. Het is dan zaak om snel te handelen – het gaat immers om uw inkomen. Ook kan het zijn dat u een fors bedrag moet terugbetalen. In dat soort gevallen loont het vaak om een uitstel van betaling te vragen, terwijl onze advocaten de beslissing dat u moet terugbetalen aanvechten.

>> Neem contact op

%s