strafrecht | bestuursrecht | vreemdelingenrecht

echte mensen. echte oplossingen.

Recht

3 Advocaten staat particulieren en ondernemingen bij in conflicten met de overheid. Wij voeren met name een procespraktijk waardoor wij veel namens onze cliënten procedures voeren. Vanuit deze ervaring kunnen wij u in een vroeg stadium adviseren waar mogelijkheden zijn en waar valkuilen zitten.

3 Advocaten is gespecialiseerd in strafrecht, bestuursrecht en vreemdelingenrecht.


Strafrecht

Het strafrecht behandelt de strafbaarheid van bepaalde handelingen. Een strafrecht advocaat van 3 Advocaten staat u bij als u wordt verdacht van een strafbaar feit. Als u verwacht dat u als verdachte zal worden aangemerkt, kunnen wij u vanaf het eerste begin adviseren over uw rechten en plichten. Bij een aanhouding bezoeken wij u nog voordat u wordt verhoord door de politie. Zo staat van meet af een strafrechtadvocaat aan uw zijde.

Lees meer >>


Bestuursrecht

Het bestuursrecht is het geheel van regels waar de overheid zich aan moet houden bij het nemen van besluiten. Het bestuursrecht heeft bijvoorbeeld betrekking op het verlenen van een vergunning, het toewijzen van een uitkering of het toewijzen van een subsidie.

Lees meer >>


Vreemdelingenrecht

Het vreemdelingenrecht is een specialistisch onderdeel van het bestuursrecht. Het centrale onderwerp binnen het vreemdelingenrecht is het verblijfsrecht van een vreemdeling in Nederland. Oftewel: de vraag of een vreemdeling rechtmatig in Nederland mag verblijven. Rechtmatig verblijf kan op vele manieren plaatsvinden, bijvoorbeeld op grond van studie of werk, maar ook in verband met verblijf bij familie of bij een partner.

Lees meer >>