+31 33 76 76 333

Particulier: Politie

Veel van de conflicten die onze cliënten hebben met de politie, hebben te maken met het strafrecht. Zo kunt u – of een bekende van u – opgepakt zijn door de politie, moet u bij de politie verschijnen voor een verhoor als verdachte of getuige, of is de politie op zoek naar u omdat u nog een straf moet ondergaan. De advocaten van 3 Advocaten zijn bij uitstek in staat om u met deze problemen te helpen.


Politie | Ik ben opgepakt door de politie | Een bekende is opgepakt door de politie

Als u bent opgepakt door de politie, bent u onderwerp van een strafrechtelijke vervolging. Dit kan betekenen dat u een strafbeschikking aangeboden gaat krijgen of wellicht zelfs voor de rechter moet komen. Het is belangrijk om snel contact te leggen met onze advocaten – zij kunnen uw zaak snel doorgronden en de juiste maatregelen nemen. Onze ervaring is dat de kans op succes in een strafrechtelijke vervolging groter is als onze advocaten eerder betrokken worden. Wanneer u contact met ons opneemt, zullen wij de gegevens van uw zaak opvragen en deze met u bespreken. Zo stellen wij samen met u een strategie op om zo snel mogelijk een goed einde aan uw vervolging te krijgen.

Als u onterecht hebt vastgezeten, heeft u recht op schadevergoeding. Ook hiermee kunnen onze advocaten u helpen.

>> Maak direct een afspraak

Als een bekende van u is opgepakt en langer dan zes uur vastzit is hem of haar al een advocaat toegewezen. Wanneer iemand in verzekering is gesteld, wordt een advocaat toegewezen. Deze advocaat wordt ook wel de ‘piketadvocaat’ genoemd. Een ‘piketadvocaat’ is een advocaat die zich aangemeld heeft voor het rooster.

Ook piketadvocaten kunnen gespecialiseerde strafrechtadvocaten met veel ervaring zijn. Ook de advocaten van 3 Advocaten zijn (tevens) piketadvocaat. Er gelden echter geen strenge eisen voor deelname aan het piketrooster, waardoor niet zeker is of de piketadvocaat ook die kennis en ervaring heeft. Soms zijn het ook advocaten die strafrecht ‘erbij’ doen. Geen goed uitgangspunt, omdat in het begin van het onderzoek heel veel gewonnen kan worden – en heel veel mis kan gaan. Het is dus zaak om zo vroeg mogelijk direct een gespecialiseerd advocaat in te schakelen. U kunt altijd contact met ons opnemen wanneer u onze bijstand of ons advies wil.

Kijkt u in ieder geval op onze checklist als een bekende van u opgepakt is.

>> Checklist bekende opgepakt

>> Neem contact op


Politie | Ik moet verschijnen voor verhoor | Ik ben opgeroepen voor verhoor

Als u een uitnodiging of brief voor verhoor hebt gekregen, dan bent u opgeroepen om als getuige of als verdachte gehoord te worden. In de brief staat vaak aangegeven of u verdachte bent of niet. Als getuige heeft u andere rechten en plichten dan als verdachte. Als verdachte heeft u bijvoorbeeld het recht om te zwijgen, als getuige niet. Wel hoeft u nooit iets te verklaren waarmee u zichzelf of een direct familielid van u (zoals bijvoorbeeld een getrouwde partner of vader, moeder, broer of zus) mee in de problemen kan helpen.

Voor verdachten hebben wij een speciale handleiding samengesteld.

>> Tips voor het verhoor

Weet u niet zeker of u als getuige of als verdachte moet verschijnen, of heeft u nog andere vragen? U kunt altijd vrijblijvend contact opnemen met ons.

>> Neem contact op


Politie | Ik moet nog een straf ondergaan | De politie wil mij aanhouden voor een oude straf

Bij de tenuitvoerlegging van oude straffen gaat nog wel eens iets fout. Gelukkig kennen onze advocaten de verschillende wegen naar een goede oplossing voor u. Bij dit soort zaken hangt er heel erg af van uw specifieke zaak en omstandigheden om aan te geven of en zo ja welke oplossingen mogelijk zijn. Neem daarom zo snel mogelijk contact met één van onze advocaten op.

>> Neem contact op


Politie | Ik heb een klacht

Ook voor klachten over politieoptreden kunt u voor bijstand bij onze advocaten terecht. Hoewel u zelfstandig ook kunt klagen bij de poltiie, raden wij de bijstand van onze advocaten aan, zeker als er (ook) sprake is van een strafrechtelijke procedure. U wilt immers voorkomen dat het indienen van een klacht of de wijze van optreden in de klachtprocedure uw strafzaak schaadt.

>> Neem contact op

%s