+31 33 76 76 333

Particulier: Kosten

Wat zijn de kosten voor een advocaat?

Het is belangrijk om de kosten voor het inschakelen van een advocaat duidelijk te hebben. Niemand wil achteraf geconfronteerd worden met een torenhoge rekening.

3 Advocaten geeft vooraf helderheid. Vóórdat u kosten in rekening gebracht worden, heeft u met uw advocaat besproken wat u kunt verwachten aan kosten in uw zaak. Tijdens een (kosteloos) kennismakingsgesprek, maken wij direct heldere afspraken over eventuele kosten.

Er zijn drie verschillende vormen op basis waarvan wij u kunnen bijstaan. Deze staan hieronder met uitleg vermeld.

  1. U heeft een rechtsbijstandsverzekering,
  2. U wordt bijgestaan op betalende basis,
  3. U wordt bijgestaan op basis van gefinancierde rechtsbijstand.

1. U heeft een rechtsbijstandsverzekering

Als u een rechtsbijstandverzekering heeft, kunnen de kosten die u maakt voor uw advocaat betaald worden door uw rechtsbijstandsverzekeraar. Jarenlang hebben de verzekeraars aan hun verzekerden voorgehouden dat dit slechts kan in hoogst uitzonderlijke gevallen en dat uw verzekering enkel recht geeft op bijstand van de juridische afdeling van de verzekeraar. Dit is echter onjuist.

Op grond van het Europees recht heeft u recht om uw eigen advocaat te kiezen en in alle gevallen de kosten van die advocaat vergoed te krijgen. In november 2013 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie hier in een Nederlandse zaak over geoordeeld.

Omdat de verzekeraars zich hiertegen blijven verzetten, is het verstandig dat u uw polis of een kopie hiervan meeneemt naar het kennismakingsgesprek. Uw advocaat kan u dan helpen met het verkrijgen van de vergoeding.

>> Neem contact op


2. U wordt bijgestaan op betalende basis

Wanneer u geen rechtsbijstandverzekering heeft, dient u zelf de kosten voor uw advocaat te betalen. U mag van uw advocaat van 3 Advocaten verwachten dat hij/zij daarover heldere afspraken met u maakt.

Vaak houdt dit in dat uw advocaat een uurtarief in rekening brengt. Dit uurtarief bedraagt € 256,52. U kunt een voordeliger uurtarief verkrijgen, door af te spreken dat u geen stukken per post ontvangt, maar enkel per email. 3 Advocaten bespaart zich dan de kosten van het printen en de portokosten, en geeft die besparing direct door aan u. Gaat u daarmee akkoord, dan bedraagt het uurtarief € 242,00, en bespaart u dus ruim € 14,50 per besteed uur.

Als wij een uurtarief afspreken, dan brengen wij altijd een voorschot in rekening. Zo kunt u de kosten in de hand houden. Wij proberen namelijk altijd een voorschot in rekening te brengen, dat voldoende is voor de afgesproken werkzaamheden. Mocht er toch meer tijd besteed worden, dan overleggen wij dat van tevoren met u. Gaat u niet akkoord, dan lopen de kosten ook niet op. Zo komt u niet achteraf voor verrassingen te staan.

Naast een uurtarief, moet u rekening houden met zogenaamde verschotten. Dit zijn kosten die uw advocaat moet maken. U kunt hierbij denken aan griffierechten of bijvoorbeeld vertaal- of tolkkosten. Ook hierbij geldt dat wij u van tevoren op de hoogte stellen.

>> Neem contact op


3. U wordt bijgestaan op basis van gefinancierde rechtsbijstand

Als u particulier bent en u komt in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand, dan kan uw advocaat u bijstaan op basis hiervan. Uw advocaat zal dan namens u een toevoeging aanvragen bij de Raad voor Rechtsbijstand. Wilt u weten of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand? Kijk dan op de site van de Raad voor Rechtsbijstand.

Als u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand, moet u rekening houden met een eigen bijdrage en zogenaamde verschotten. Verschotten zijn kosten die uw advocaat moet maken. U kunt hierbij denken aan griffierechten. Wij stellen u op de hoogte voordat wij u de verschotten in rekening brengen. Zo kunt u altijd aangeven of u hiermee akkoord bent of niet.

Ook de eigen bijdrage komt voor uw rekening. De hoogte van de eigen bijdrage wordt bepaald door de Raad voor Rechtsbijstand op basis van uw inkomen, en niet door 3 Advocaten. In voorkomende gevallen kunt u een korting krijgen op uw eigen bijdrage door een verwijzing bij het Juridisch loket te vragen. Uw advocaat kan u hierover meer vertellen.

>> Neem contact op

%s