+31 33 76 76 333

Ongewenstverklaring na 5 jaar opgeheven

AdvocaatOnlangs is het mr. Verweij gelukt om een maatregel van ongewenstverklaring op te laten heffen voor een cliënte die in 2010 veroordeeld was voor overtreding van de Opiumwet.

Zij kreeg destijds te horen dat de ongewenstverklaring voor onbepaalde tijd zou duren en pas na 10 jaar verblijf buiten Nederland zou worden opgeheven.

Terugkeerrichtlijn

Dit is het gevolg van de Terugkeerrichtlijn, een Europese richtlijn die bepaalt dat aan onderdanen van landen buiten de Europese Unie die in Nederland verblijven nog slechts een inreisverbod kan worden opgelegd van maximaal 5 jaar en in zeer uitzonderlijke gevallen 10 jaar.

De rechter heeft geoordeeld dat een ongewenstverklaring die in het verleden is opgelegd niet langer voor onbepaalde tijd kan duren. Omdat hieraan een maximumduur is verbonden kan men ook eerder om opheffing vragen.

Voorwaarden

Iemand kan namelijk in aanmerking komen voor opheffing van het inreisverbod als hij/zij aan twee voorwaarden voldoet:

  1. diegene kan aantonen dat hij/zij sinds zijn vertrek uit Nederland na het inreisverbod een ononderbroken periode van ten minste de helft van de duur van het inreisverbod buiten de Europese Unie heeft verbleven; en
  2. hij/zij heeft zich in die periode niet schuldig gemaakt aan misdrijven.

Dit geldt dus ook voor personen aan wie in het verleden een ongewenstverklaring is opgelegd.

Deze maatregel van ongewenstverklaring komt na 2,5 jaar c.q. 5 jaar verblijf buiten Nederland in aanmerking voor opheffing.

Aanvragen verblijfsvergunning

Pas nadat een inreisverbod of een ongewenstverklaring is opgeheven kan men een aanvraag indienen voor een verblijfsvergunning. De enige uitzondering hierop is een inreisverbod met een duur van maximaal 2 jaar; in dat geval zal het inreisverbod door de Immigratie- en Naturalisatiedienst zelf worden opgeheven zodra aan de voorwaarden voor de gevraagde verblijfsvergunning wordt voldaan.

Meer informatie

Wilt u meer weten over opheffing van een ongewenstverklaring of inreisverbod? Neem dan contact op met een vreemdelingenrecht advocaat van 3 Advocaten.

%s