+31 33 76 76 333

Rechtbank: IND moet ruimte laten voor contra-expertise in asielprocedure

AdvocaatEen cliënt van mr. Verweij is door de Rechtbank Midden-Nederland in het gelijk gesteld. De cliënt -een tot het christendom bekeerde Irakees- had bij de IND een asielaanvraag gedaan.

De IND wees de aanvraag af, voornamelijk omdat de door cliënt ingeleverde Iraakse identiteitskaart vals zou zijn. Hierop heeft mr. Verweij bij de IND aangeven dat de cliënt de identiteitskaart graag wil laten onderzoeken door een andere expert. De IND heeft hier niet op gewacht, en de asielaanvraag van cliënt afgewezen.

Documentonderzoek

De identiteitsdocumenten die door asielzoekers worden ingeleverd bij de IND, worden op echtheid onderzocht door een speciale afdeling van de IND, Bureau Documenten.

Wanneer een document vals wordt bevonden, heeft dit grote invloed op de asielaanvraag. Vaak stelt de IND dat de identiteit van de asielzoeker vanwege de valse documenten niet kan worden vastgesteld, en wordt de aanvraag daarom afgewezen.

Contra-expert

Volgens vaste jurisprudentie van de hoogste bestuursrechter in Nederland (de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State) mag de IND zich baseren op de bevindingen van Bureau Documenten, tenzij concrete aanknopingspunten bestaan voor twijfel aan de juistheid of volledigheid van die bevindingen.

Dit kan uitsluitend worden beoordeeld door een andere deskundige: de zogenaamde contra-expert.

Beroep

Namens de cliënt had mr. Verweij aan de IND gevraagd om de beoordeling door de contra-expert af te wachten. De IND weigerde dit, onder verwijzing naar een eigen Werkinstructie waarin staat dat de asielzoeker de contra-expertise in de beroepsfase kan inbrengen.

Mr. Verweij betoogde bij de rechtbank dat cliënt van mening is dat de identiteitskaart echt is, en dat de IND wel degelijk onzorgvuldig had gehandeld door het oordeel van de contra-expert niet af te wachten. De rechtbank was het hier mee eens. De IND moet nu alsnog het oordeel van de contra-expert afwachten.

De IND is in hoger beroep gegaan tegen de uitspraak van de rechtbank.

Contact

Wilt u rechtsbijstand in asielzaken? Of wilt u zelf een contra-expertise laten uitvoeren? 3 Advocaten heeft contacten met meerdere contra-experts die dit kunnen verzorgen, ook voor wat betreft taalanalyses. De gespecialiseerde advocaten van 3 Advocaten in Amersfoort zijn u graag van dienst. Neem vandaag nog contact op!