strafrecht | bestuursrecht | vreemdelingenrecht

echte mensen. echte oplossingen.

Hoge Raad casseert niet-ontvankelijkheid

AdvocaatDe Hoge Raad der Nederlanden heeft het verzoek tot cassatie dat mr. Van Doleweerd indiende namens zijn cliënt gehonoreerd.

Verzet tegen strafbeschikking

In deze zaak had de man een strafbeschikking gekregen. Daarmee was hij het niet eens, waarna hij zijn (toenmalige) advocaat opdracht gaf verzet in te dienen tegen de strafbeschikking. Het instellen van verzet heeft als gevolg dat geen betaling hoeft te geschieden (257g, tweede lid Sv).

Zo niet in deze zaak: de cliënt ontving alsnog een betalingsherinnering, mét verhoging. Dat was aanleiding voor de cliënt om, zonder overleg met zijn advocaat destijds, de strafbeschikking èn verhoging te betalen.

Niet-ontvankelijkheid

Toen het verzet behandeld werd, oordeelde de rechtbank (en later ook het Hof) dat de man niet-ontvankelijk was. De reden hiervoor was dat in de Wet bepaald staat dat men afstand doet van het recht om verzet in te stellen, door de strafbeschikking (vrijwillig) te betalen.

Mr. Van Doleweerd heeft aangevoerd dat dit anders is indien het verzet al is ingesteld: verzet is immers een rechtsmiddel en de intrekking van een rechtsmiddel kan alleen op de wijze zoals in de Wet voorzien: (vrijwillige) betaling staat daar niet tussen.

Oordeel Hoge Raad

De Hoge Raad heeft de uitleg van mr. Van Doleweerd bevestigd. Dit betekent in dit geval dat de zaak behandeld moet worden door het Hof. Dat zal zich uitspreken over de inhoud van de zaak.

mr J.J.D. (Joost-Joris) van Doleweerd

mr J.J.D. (Joost-Joris) van Doleweerd

Mr J.J.D. van Doleweerd is in 2005 beëdigd als advocaat. Na enkele jaren in Utrecht als advocaat werkzaam te zijn geweest, is hij in 2009 in Amersfoort begonnen als één van de 3 Advocaten. De praktijk van mr. Van Doleweerd richt zich met name op zaken waarbij sancties opgelegd (kunnen) worden. Hij staat daarin particulieren en ondernemingen bij in zowel een strafrechtelijk als een bestuursrechtelijk traject bij. Meer over mr J.J.D. (Joost-Joris) van Doleweerd »