+31 33 76 76 333

Grotendeels vrijspraak voor vermeende eetpiraat

pinapparaatHet Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft uitspraak gedaan in het hoger beroep van een cliënt van mr. van Doleweerd.

De man werd ervan verdacht zich in vier gevallen schuldig te hebben gemaakt aan oplichting: hij zou hotels en restaurants hebben bezocht zonder te betalen (‘eetpiraterij’).

De man was in eerste aanleg door de Rechtbank Noord-Nederland veroordeeld tot een werkstraf van 80 uur onvoorwaardelijk, met een voorwaardelijke gevangenisstraf van 2 maanden.

Gedeeltelijke vrijspraak in hoger beroep

Namens mr. van Doleweerd betoogde mr. van Stokkum ter zitting dat het enkele feit dat een klant van een hotel of restaurant zijn rekening niet kan voldoen, niet betekent dat er sprake is van een strafbaar feit.

In zo’n geval kan enkel worden gesteld dat sprake is van een privaatrechtelijk geschil.

Het Gerechtshof volgde grotendeels het betoog van mr. van Stokkum. Letterlijk overwoog het Hof:

“Het enkele niet betalen van een rekening (achteraf) is niet voldoende voor een veroordeling voor oplichting.”

De man werd alsnog vrijgesproken van drie van de vier tenlastegelegde feiten. Dit leverde een aanzienlijk lagere straf op: een werkstraf van 50 uur, waarvan 30 uur voorwaardelijk.

Advocaat

Meer informatie? Neem dan contact op met één van de gespecialiseerde advocaten van 3 Advocaten in Amersfoort!