strafrecht | bestuursrecht | vreemdelingenrecht

echte mensen. echte oplossingen.

Geslaagd beroep op besluit 1/80: verblijfsvergunning toegewezen

MoskeeEen cliënte van mr. Verweij dreigde haar verblijfsvergunning kwijt te raken nadat zij was gescheiden van haar echtgenoot. De cliënte was vanwege haar huwelijk in 2014 van Turkije naar Nederland gekomen. Voorwaarde voor haar verblijf in Nederland was dat zij zou verblijven bij haar inmiddels ex-echtgenoot.

Aanvraag verblijfsvergunning voor voortgezet verblijf

De cliënte heeft direct na haar echtscheiding een verblijfsvergunning voor voortgezet verblijf aangevraagd. Die aanvraag werd afgewezen, waarna mr. Verweij in bezwaar ging bij de IND.

De IND op haar beurt was daarnaast een intrekkingsprocedure gestart voor huidige afhankelijke verblijfsvergunning van cliënte.

 

Voortgezet verblijf

Wanneer iemand in het kader van gezinshereniging naar Nederland komt, krijgt hij of zij een zogenaamde afhankelijk verblijfsvergunning. Op het verblijfsdocument komt dan als verblijfsvoorwaarde te staan dat de vergunninghouder verblijft bij zijn of haar partner of ouder.

Wanneer er sprake is van beëindiging van een relatie wordt niet langer voldaan aan de voorwaarde die is verbonden aan de verblijfsvergunning. In de regel wordt dan door de IND een intrekkingsprocedure gestart.

Het is echter mogelijk om na een ononderbroken rechtmatig verblijf van vijf jaar om voortgezet verblijf te vragen. De afhankelijke verblijfsvergunning wordt in dat geval door de IND omgezet in een zelfstandige verblijfsvergunning. Voorwaarde is wel dat de aanvrager een inburgeringsexamen heeft afgelegd.

Uitzonderingen voor Turkse werknemers

EUEen belangrijke uitzondering op deze regel wordt gemaakt voor Turkse werknemers. Die uitzondering komt voort uit het Associatieverdrag tussen de EG (EU) en Turkije uit 1963, en uit het daaruit voortvloeiende ‘Besluit 1/80’.

In dit besluit is de regel opgenomen dat zowel de EG (EU) als Turkije vanaf 1980 ten aanzien van elkaars burgers afzien van het verstrengen van immigratieregels. Voorwaarde is wel dat de betrokken burger een werknemer of een zelfstandige is, of familielid is van een werknemer of zelfstandige. Dit betekent dat alle nieuwe migratiebeperkingen die ná 1980 door Nederland zijn opgeworpen niet gelden voor Turkse werknemers of zelfstandigen.

Mr. Verweij betoogde dat cliënte een Turkse werkneemster is. Daardoor valt zij onder de werking van het associatieverdrag, waardoor zij al na drie jaar en zonder inburgeringsexamen recht heeft op voortgezet verblijf.

Andere belangrijke uitzonderingen die gelden voor Turkse werknemers zijn onder meer:

  • Er geldt een andere inkomensnorm voor Turkse werknemers die familieleden naar Nederland willen halen. Zij hoeven alleen aan te tonen dat hun inkomen voldoet aan de inkomensnorm. Dit inkomen hoeft niet duurzaam te zijn;
  • Het ouderenbeleid (afgeschaft in 2012) geldt onverkort voor Turkse werknemers;
  • Turkse werknemers kunnen vanaf hun achttiende (en niet vanaf hun eenentwintigste) een aanvraag doen voor gezinshereniging;
  • De verblijfsvergunning van Turkse werknemers of hun familieleden kan niet met terugwerkende kracht worden ingetrokken.

Volgens vaste jurisprudentie vallen ook Nederlandse werknemers die tevens een Turks paspoort hebben onder de werking van besluit 1/80.

Beslissing op bezwaar

Naar aanleiding van de zienswijze van mr. Verweij in de intrekkingsprocedure heeft de IND alsnog het verzoek om voortgezet verblijf toegekend. Daarmee werd ook de intrekkingsprocedure beëindigd. De cliënte behoudt daarmee haar rechtmatig verblijf in Nederland, zonder verblijfsgat.

Meer informatie

Wilt u meer weten over voortgezet verblijf of over de uitzonderingen voor Turkse werknemers? Neem dan vrijblijvend contact op met een advocaat vreemdelingenrecht van 3 Advocaten in Amersfoort!

mr F.W. (Ferdinand) Verweij

mr F.W. (Ferdinand) Verweij

mr. F.W. Verweij is in 2003 beëdigd als advocaat. Na enkele jaren in Utrecht als advocaat werkzaam geweest te zijn, is hij in 2009 als één van de 3 Advocaten in Amersfoort begonnen. De praktijk van mr. Verweij bestaat met name uit verblijfsrecht, waarbij hij zowel reguliere zaken als asielzaken behandelt. Meer over mr F.W. (Ferdinand) Verweij »