+31 33 76 76 333

Particulier: Gemeente

Als particulier hebt u veel te maken met uw gemeente, bijvoorbeeld als u een vergunning aanvraagt of een beroep doet op bepaalde sociale voorzieningen. Ook kunt u als rechtstreeks belanghebbende of belangenvereniging  in een juridische procedure optreden tegen verleende bouwvergunningen, het bestemmingsplan of andere besluiten.

Procederen tegen de gemeente kan complex en tijdrovend zijn. In een gesprek met een van onze advocaten komt aan de orde wat uw kansen zijn om bezwaar te maken tegen een gemeentebesluit. Wij maken een uitgebreide analyse van het juridisch kader en houden de beslissing tegen het licht. Zo hebben wij al vele procedures tegen gemeenten gewonnen en goede resultaten behaald voor onze cliënten.

Wij zien het belang van direct de juiste argumenten aanvoeren en staan gedurende de hele procedure letterlijk en figuurlijk naast u. Dat doen wij gewoon goed.


Gemeente | Ik wil een uitkering | Ik heb een uitkering | De gemeente heeft mijn uitkering gestopt | Ik moet mijn uitkering terugbetalen

De gemeente is uitvoerder van de Wet werk en bijstand (Wwb) en verstrekt een bijstandsuitkering.  Ook is de gemeente belast met de controle van regels omtrent een bijstandsuitkering. Daarbij worden veel beslissingen genomen en daarbij worden ook fouten gemaakt. Die fouten hebben vrijwel direct ernstige gevolgen, want zonder bijstandsuitkering kunnen veel dingen niet meer betaald worden. Onze advocaten zijn zich daarvan bewust. Behalve dat zij goed de Wet werk en bijstand en de regels die daarbij horen kennen, weten zij vaak ook nog wel andere routes te vinden om snel uw inkomen weer terug te krijgen. Ook schrikken zij niet om een spoedprocedure bij de rechtbank op te starten, zodat de fouten zo snel mogelijk weer hersteld worden. Als u problemen heeft met uw uitkering van de gemeente, neem dat contact op zodat wij met u naar een oplossing kunnen zoeken.

>> Neem contact op


Gemeente | Ik wil een aanvraag WMO doen | Mijn WMO-aanvraag is geweigerd

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) reguleert de wijze waarop de gemeente verplicht is compensatie te bieden aan mensen die beperkingen ervaringen. Het kan daarbij gaan om een tegemoetkoming in de kosten van aanpassing van een woning, een verstrekking van een hulpmiddel als een rolstoel of een tegemoetkoming in de kosten van een huishoudelijke hulp. De procedures hiervoor zijn vaak ingewikkeld en tijdrovend, terwijl een klein foutje tot gevolg kan hebben dat het langer duurt voordat de noodzakelijke voorziening verstrekt of betaald wordt. Het is dus zaak om van meet af aan hier de juiste weg te bewandelen. Gelukkig kunnen onze advocaten u hierin helpen. Ook als een aanvraag geweigerd is, kunnen zij u bijstaan zodat de aanvraag alsnog ingewilligd kan worden.

>> Neem contact op


Gemeente | Ik wil een vergunning | Mijn aanvraag voor een vergunning is geweigerd

De gemeente is verantwoordelijk voor heel veel verschillende vergunningen: of het nu om een kapvergunning gaat, een aanlegvergunning of een bouwvergunning, de gemeente is veelal de overheidsinstantie die de vergunning verleent. Voor bijna iedere aanvraag is wel een andere procedure en veel mensen verdwalen in het woud aan regelgeving. De advocaten van 3 Advocaten kennen gelukkig de weg goed en kunnen u daarin bijstaan.

Wanneer een aanvraag voor een vergunning is geweigerd, kan dat grote problemen opleveren: bijvoorbeeld kan de beoogde verbouwing niet doorgaan. Onze advocaten kunnen u snel adviseren over uw mogelijkheden – of dat nu het procederen tegen de afwijzing is, of het indienen van een nieuwe aanvraag.

U kunt gebruik maken van onze kosteloze intake om snel te weten waar u aan toe bent.

>> Maak direct een afspraak


Gemeente | Ik wil dat de gemeente regels handhaaft | Ik wil een overtreding (laten) beëindigen

Waar regels zijn, worden ze overtreden. Maar die regels zijn er vaak niet voor niets. Vaak dienen zij ter bescherming van anderen, waardoor een overtreding van de regels door de één, nadeel voor de ander oplevert. Als een winkel langer openblijft dan toegestaan, kan dat extra omzet opleveren voor de winkelier, maar de nachtrust kosten voor de omwonenden. Daarom zijn er mogelijkheden om de gemeente op te laten treden tegen overtreding van de regels. Dit wordt ook wel een handhavingsprocedure genoemd. Vanuit de ruime ervaring die onze advocaten hebben op dit gebied, kunnen zij de gemeente dwingen op te treden tegen overtreders van de regels, zodat de overtredingen stoppen. Zo kunt u uw nachtrust weer terug krijgen.

>> Maak direct een afspraak


Gemeente | Ik wil bezwaar maken tegen een beslissing | Ik wil in beroep van de beslissing op mijn bezwaar | Ik ben het niet eens met een besluit

Tegen ieder besluit dat de gemeente neemt, is bezwaar te maken. Vaak staat dit ook onder het desbetreffende besluit vermeld. Er zijn echter wel een aantal voorwaarden voor een succesvol bezwaar. Onze advocaten kennen die voorwaarden als geen ander. Zij kunnen u uitleggen of u aan die voorwaarden voldoet en kunnen met u een winnende strategie bedenken en uitvoeren. Dit geldt ook voor de procedure in beroep voor de rechter of in hoger beroep. Zij kunnen hun grote ervaring met het voeren van procedures in uw voordeel gebruiken. U kunt gebruik maken van ons kosteloze intakegesprek om uw kansen op het winnen van uw procedure snel inzichtelijk te krijgen.

>> Maak direct een afspraak

%s