+31 33 76 76 333

Zakelijk: Gemeente

Ondernemers komen regelmatig in contact met overheidsinstanties zoals de gemeente, de provincie of de Rijksoverheid.

U vraagt hen een beslissing te nemen of zij doen dit ongevraagd. Als de uitkomst van die beslissing direct uw belangen raakt en u bent het daar niet mee eens, dan is het mogelijk om tegen die beslissing bezwaar, beroep of hoger beroep in te stellen.

Onze advocaten adviseren u in een vrijblijvend kennismakingsgesprek over de juridische haalbaarheid van het starten van een procedure tegen de overheid. U wilt graag snel duidelijkheid want u wil doen waar u goed in bent: ondernemen. 3 Advocaten doet ondertussen voor u waar wij goed in zijn: procederen om gelijk te krijgen.

Wij staan u in een breed scala procedures bij, bijvoorbeeld wanneer u een vergunning geweigerd wordt op grond van de gemeentelijke bouwverordening, het bestemmingsplan of de Drank- en Horecawetgeving.

Daarnaast staan we bij als u een exploitatievergunning of een vergunning voor een head-, smart-, of growshop wordt onthouden op grond van de wet Bibob.

Ook staan wij u ter zijde als u het niet eens bent met een beslissing op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

>> Neem contact op

%s