+31 33 76 76 333

Gedeeltelijke vrijspraak na rijden onder invloed

AppleWatchDe politierechter in Den Haag heeft uitspraak gedaan in de zaak van een cliënt van mr. van Stokkum.

De man werd ervan verdacht dat hij zich bij twee verschillende gelegenheden schuldig had gemaakt aan rijden onder invloed. Ook zou hij hebben gereden met een ongeldig verklaard rijbewijs. De Officier van Justitie eiste een forse taakstraf, een verbeurdverklaring van de in beslag genomen auto en twee weken voorwaardelijke gevangenisstraf.

Pleidooi

Mr. van Stokkum betoogde ter zitting dat een van de ademalcoholanalyses (de ‘blaastest’) niet volgens de regels was verlopen. De cliënt werd voor dit feit dan ook vrijgesproken.

Ten aanzien van de andere feiten voerde mr. van Stokkum een strafmaatverweer, waarbij hij ten aanzien van de geëiste verbeurdverklaring aanvoerde dat deze onevenredig was omdat de waarde van de auto veel hoger lag dan door het OM was betoogd. Ook wees mr. van Stokkum erop dat cliënt de auto had geërfd en dat de auto voor de cliënt van onschatbare emotionele waarde was.

Verbeurdverklaring

Verbeurdverklaring is een zogenaamde ‘bijkomende straf’ die door de strafrechter kan worden opgelegd, onder meer ten aanzien van voorwerpen die gebruikt zijn bij het begaan van een misdrijf. In dit geval was de inbeslaggenomen auto gebruikt bij het plegen van de feiten.

Wanneer de rechter een volledige of gedeeltelijke verbeurdverklaring uitspreekt, wordt het inbeslaggenomen goed bij wijze van straf door de staat verkocht, waarbij de opbrengst geheel (bij een volledige verbeurdverklaring) of gedeeltelijk (bij een gedeeltelijke verbeurdverklaring) naar de staat gaat.

Uitspraak

De cliënt werd uiteindelijk veroordeeld tot betaling van een geldboete en tot een voorwaardelijke gevangenisstraf met een proeftijd van twee jaar. Voor cliënt was echter het belangrijkste dat de geëiste verbeurdverklaring niet door de rechter werd overgenomen, en dat hij de auto terugkreeg.

 

 

%s