+31 33 76 76 333

Particulier: CBR

Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) is belast met het beoordelen van de rijvaardigheid en medische geschiktheid van bestuurders en de vakbekwaamheid van professionals in transport en logistiek. Zij zijn kort gezegd verantwoordelijk voor het antwoord op de vraag wie de beschikking heeft (en houdt) over zijn rijbewijs.

Indien u met het strafrecht in aanraking bent gekomen (alcohol, drugs in het verkeer) of er anderszins aanknopingspunten zijn dat u niet aan het verkeer kan deelnemen (alcoholverslaving, fysieke/ psychische gesteldheid) kan het CBR uw rijbewijs tijdelijk invorderen of blijvend ongeldig verklaren. Ook kunnen ze voorwaarden stellen aan het behoud van uw rijbewijs zoals het volgen van een cursusprogramma en het ondergaan van medische keuringen.

3 Advocaten weet en begrijpt dat uw rijbewijs belangrijk voor u is. U kunt ons inschakelen om te voorkomen dat u uw rijbewijs (tijdelijk) kwijt bent. We maken namens u bezwaar tegen het CBR en leggen zo nodig die beslissing in beroep voor aan de rechter. Het is onze missie om uit te blinken in kwaliteit zodat onze cliënten altijd tevreden terugkijken op de procedure.


CBR | Mijn rijbewijs is ongeldig verklaard Ik wil mijn rijbewijs terug

Als uw rijbewijs ongeldig verklaard is door het CBR, is het zaak om zo snel mogelijk contact op te nemen met ons. Binnen zes weken na de beslissing van ongeldigverklaring is het nog mogelijk om in bezwaar te gaan tegen een dergelijke beslissing. Wij kunnen dan de juistheid van de beslissing toetsen en argumenten naar voren brengen waardoor u mogelijk uw rijbewijs kunt behouden.

>> Rijbewijs terugkrijgen


CBR | Ik heb een EMA opgelegd gekregen Ik heb een EMG opgelegd gekregen

De EMA (Educatieve Maatregel Alcohol) en de EMG (Educatieve Maatregel Gedrag) zijn beide maatregelen die door het CBR opgelegd kunnen worden. Het zijn minder vergaande maatregelen dan het vroegere alcoholslotprogramma, maar het niet-deelnemen aan de maatregel kan wel ongeldigverklaring van het rijbewijs met zich brengen. Daarnaast kan de oplegging van een maatregel gevolgen hebben bij een eventuele recidive. U bent na oplegging van de maatregel sneller uw rijbewijs kwijt, omdat het CBR in de regel niet tweemaal dezelfde maatregel oplegt. Ook zijn de kosten van een dergelijke maatregel fors. Het is dus zaak om snel na oplegging van de maatregel de juistheid hiervan te laten beoordelen. Dat kunnen onze advocaten bij uitstek.

>> Neem contact op

%s