strafrecht | bestuursrecht | vreemdelingenrecht

echte mensen. echte oplossingen.

Kan ik met mijn inkomen mijn partner naar Nederland halen? (Checklist)

Een van de eerste en belangrijkste vragen in een TEV-procedure (Toegang en verblijf, de vroegere Mvv-procedure) is: Kan ik met mijn inkomen om overkomst van mijn partner vragen? U kunt met succes een aanvraag indienen om uw (on)gehuwde partner naar Nederland te laten overkomen als u voldoet aan de inkomenseis die op uw situatie van Lees verder »

Hoe DUO onrechtmatig de uitwonendenbeurs controleert

In een hogerberoepzaak van een cliënt van mr. Verweij is het bezwaar alsnog gegrond verklaard. In deze zaak werd de uitwonendenbeurs van de cliënt teruggevorderd omdat hij volgens DUO niet daadwerkelijk op het opgegeven adres woonde. Na tussenkomst van de Centrale Raad van Beroep heeft de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) impliciet erkend dat gebruik is Lees verder »

Nieuwe regelgeving rondom rijden onder invloed van drugs

Per 1 juli 2017 is de regelgeving over rijden onder invloed van drugs veranderd. Voor die tijd viel het rijden onder invloed van drugs onder het ‘algemene verbod’: het verbod om te rijden onder invloed van middelen die de rijvaardigheid kunnen verminderen, in die mate dat men niet tot behoorlijk besturen in staat is. Sinds Lees verder »

Beslaglegging op persoonlijke voorwerpen: hoe te handelen?

In het strafrecht komt het regelmatig voor: beslaglegging op persoonlijke voorwerpen. Voorwerpen die toebehoren aan een verdachte worden dan door politie of justitie in beslag genomen. Redenen voor beslaglegging Er is een aantal redenen waarom beslag gelegd kan worden. Er kan beslag gelegd worden voor de waarheidsvinding – denk daarbij aan bijvoorbeeld een mes dat Lees verder »

Werkgevers en de WAV: de rechten en vooral de plichten

Aan iedereen die een buitenlandse werknemer zonder vereiste werkvergunning (TWV) voor zich laat werken kan de Inspectie SZW forse boetes opleggen. Dit gebeurt als volgens de Inspectie sprake is van overtreding van de Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV). Werkgeverschap volgens WAV De WAV hanteert een zeer ruime definitie van werkgeverschap. Een veelgemaakte vergissing is dan ook Lees verder »

Opinie: coffeeshop Snouckaertlaan: geen goed idee

Dit bericht is een uitgebreidere versie van de opinie van mr. J.J.D. (Joost-Joris) van Doleweerd die op 20 mei 2017 verscheen in de Amersfoortse Courant. Dit bericht wordt ook uitgebreid en aangevuld naar aanleiding van informatie die beschikbaar komt. Een coffeeshop naast de bioscoop en de muziekschool en om de hoek een orthodontist en een Lees verder »

De glijdende schaal: kan dat allemaal?

Als een vreemdeling een misdrijf begaat, dan kan de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) zijn of haar verblijfsvergunning intrekken wegens ‘gevaar voor de openbare orde’. Vaak wordt daarbij verwezen naar de zogenaamde glijdende schaal uit het Vreemdelingenbesluit (artikel 3:86). Ook wanneer de IND het voornemen heeft om een verblijfsvergunning niet te verlengen of om een inreisverbod Lees verder »

Juridische gevolgen van datalek #2 van de gemeente Amersfoort

AMERSFOORT – Opnieuw lijkt er sprake te zijn van een zogenaamd datalek op het stadhuis van de gemeente Amersfoort. Op 22 mei 2016 maakten de Amersfoortse Courant en RTV Utrecht hier melding van. Klokkenluiders zouden de SP Amersfoort en de lokale partij Amersfoort 2014 met een anonieme brief hebben ingelicht. Het datalek In november 2015 Lees verder »

Juridische gevolgen van het datalek van de gemeente Amersfoort

Eerder dit jaar heeft een datalek plaatsgevonden bij de Gemeente Amersfoort. Op 28 januari 2016 om 14:44 uur verzond een ambtenaar van de gemeente een e-mail met een bijlage. In die bijlage stonden van honderden burgers privacygevoelige gegevens zoals adresgegevens BSN-nummer zorgaanbieder en een omschrijving van de geleverde zorg. Het betrof dus bijzonder privacygevoelige gegevens, en mogelijk Lees verder »

Datalek Gemeente Amersfoort

Wat is er aan de hand? Een medewerker van de gemeente Amersfoort heeft een e-mail verstuurd naar een verkeerde ontvanger. Deze ontvanger is een persoon buiten de gemeente Amersfoort geweest waardoor er sprake is van een datalek. De bijlage van de e-mail bevatte zeer privacygevoelige informatie. Het ging om de gegevens van meer dan 1900 Lees verder »