strafrecht | bestuursrecht | vreemdelingenrecht

echte mensen. echte oplossingen.

18-jarige cliënt krijgt rijbewijs terug na snelheidsovertreding

De rechter van de Rechtbank Noord-Nederland heeft vandaag het rijbewijs teruggegeven aan een 18-jarige jongen die te hard zou hebben gereden. De jongen zou een forse snelheidsovertreding begaan hebben: hij zou ruim 72 km per uur te hard hebben gereden binnen de bebouwde kom. Na constatering van de overtreding werd het rijbewijs direct ingevorderd. De Lees verder »

Plannen coffeeshop Snouckaertlaan in rook op

Gisteren heeft burgemeester Bolsius van de gemeente Amersfoort de beslissing op de vele bezwaren tegen de komst van de coffeeshop aan de Snouckaertlaan bekend gemaakt. De bezwaren zijn gegrond verklaard (hoewel een aantal bezwaarmakers niet-ontvankelijk is verklaard). De vergunningen zijn ingetrokken. Dat houdt in dat de coffeeshop er nu niet kan komen. Redenen voor intrekking Lees verder »

iPhone (groter) probleem voor justitie

Gisteren heeft Apple tijdens een keynote-event nieuwe iPhones aangekondigd. Daarmee gepaard gaat al jarenlang een nieuwe versie van iOS. Inmiddels zijn we aangekomen bij iOS 11. Er zijn al talloze sites die alle kanten van de iPhones en iOS 11 belichten, maar één aspect is wat onderbelicht: iOS 11 kent een andere verificatiemethode dan voorheen Lees verder »

Hoe DUO onrechtmatig de uitwonendenbeurs controleert

In een hogerberoepzaak van een cliënt van mr. Verweij is het bezwaar alsnog gegrond verklaard. In deze zaak werd de uitwonendenbeurs van de cliënt teruggevorderd omdat hij volgens DUO niet daadwerkelijk op het opgegeven adres woonde. Na tussenkomst van de Centrale Raad van Beroep heeft de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) impliciet erkend dat gebruik is Lees verder »

Grotendeels vrijspraak voor vermeende eetpiraat

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft uitspraak gedaan in het hoger beroep van een cliënt van mr. van Doleweerd. De man werd ervan verdacht zich in vier gevallen schuldig te hebben gemaakt aan oplichting: hij zou hotels en restaurants hebben bezocht zonder te betalen (‘eetpiraterij’). De man was in eerste aanleg door de Rechtbank Noord-Nederland veroordeeld tot Lees verder »

Rechtbank: IND moet ruimte laten voor contra-expertise in asielprocedure

Een cliënt van mr. Verweij is door de Rechtbank Midden-Nederland in het gelijk gesteld. De cliënt -een tot het christendom bekeerde Irakees- had bij de IND een asielaanvraag gedaan. De IND wees de aanvraag af, voornamelijk omdat de door cliënt ingeleverde Iraakse identiteitskaart vals zou zijn. Hierop heeft mr. Verweij bij de IND aangeven dat Lees verder »

Onjuiste beoordeling door Justis bij VOG-aanvraag

De Rechtbank Midden-Nederland heeft in een zaak van een cliënt van mr. Verweij geoordeeld dat Justis onvoldoende heeft gemotiveerd waarom de aanvraag werd afgewezen. De cliënt is werkzaam als zelfstandig taxichauffeur. Na een strafrechtelijke veroordeling diende cliënt een nieuwe verklaring omtrent gedrag te verstrekken aan de beroepsvereniging (KIWA) om zijn taxipas te behouden. De VOG Lees verder »

Rijbewijs teruggegeven na onterechte conclusie psychiater

Het CBR heeft onlangs een bezwaarschrift van mr. van Stokkum gegrond verklaard. In deze zaak had de cliënt een onderzoek naar de rijgeschiktheid opgelegd gekregen, in zijn geval om na te gaan of sprake was van alcoholafhankelijkheid. Naar aanleiding van de -voor cliënt negatieve- bevindingen van dit onderzoek werd het rijbewijs van cliënt door het Lees verder »

Nieuwe regelgeving rondom rijden onder invloed van drugs

Per 1 juli 2017 is de regelgeving over rijden onder invloed van drugs veranderd. Voor die tijd viel het rijden onder invloed van drugs onder het ‘algemene verbod’: het verbod om te rijden onder invloed van middelen die de rijvaardigheid kunnen verminderen, in die mate dat men niet tot behoorlijk besturen in staat is. Sinds Lees verder »

Veroordeling wegens vals rijbewijs

Lelystad – De politierechter van de Rechtbank Midden-Nederland heeft een cliënt van mr. Van Doleweerd veroordeeld wegens het bezit en gebruik van een vervalst rijbewijs. Buitenlands rijbewijs De man liep tegen de lamp toen hij zijn rijbewijs aanbood bij de gemeente om het om te zetten naar een Nederlands rijbewijs. De man reed al jaren Lees verder »