+31 33 76 76 333

Bruikleenovereenkomst voortgezet na onrechtmatige toekenning PGB

Canta

Een cliënt van mr. van Stokkum had vanwege mobiliteitsproblemen een gesloten buitenwagen in bruikleen gekregen van de Gemeente Amersfoort.

De gemeente wilde van deze voorziening af, omdat de onderhoudskosten voor de gemeente te hoog opliepen. Hierop besloot de gemeente de gesloten buitenwagen in eigendom aan de cliënt over te dragen. Voor de onderhoudskosten kende de gemeente hem eenzijdig een persoonsgebonden budget toe, zodat het oplopende onderhoud voor rekening van cliënt kwam.

De cliënt was het niet eens met deze beschikking. Niet alleen was de ‘oplossing’ van de gemeente voor hem niet adequaat, hij wilde ook om praktische en principiële redenen geen PGB hebben.

Persoonsgebonden budget

Een persoonsgebonden budget is een budget waarmee burgers zelf zorg kunnen inkopen.

  • Een voordeel van PGB is flexibiliteit: de burger kiest binnen bepaalde kaders zelf welke zorg hij of zij inkoopt.
  • Een veelgenoemd nadeel is het feit dat de PGB-ontvanger zelf verantwoordelijk is voor het afsluiten van zorgcontracten en voor het voeren van een deugdelijke PGB-administratie. Om die reden kiezen veel mensen toch voor de meer traditionele zorg in natura, waarbij de gemeente of het zorgkantoor zorgt voor het inschakelen van zorg.

PGB kan alleen na daartoe strekkende aanvraag

Mr. van Stokkum wees er in bezwaar op dat een PGB uitsluitend op aanvraag van een burger kan worden toegekend. De gemeente Amersfoort was het hiermee eens en verklaarde het bezwaar volledig gegrond. De bruikleenovereenkomst wordt nu op oude voet voortgezet.

Bestuursrechtadvocaat

Heeft u problemen met uw PGB? Neem dan contact op met een bestuursrechtadvocaat van 3 Advocaten in Amersfoort!

Foto: FaceMePLS

%s