+31 33 76 76 333

AmersfoortDe gemeente Amersfoort heeft naar aanleiding van een bezwaarschrift van mr. Van Doleweerd de intrekking van een uitkering teruggedraaid. De gemeente verweet de cliënt dat niet voldaan was aan de zogenaamde inlichtingenverplichting. Volgens de gemeente was niet gereageerd op een verzoek om een aantal stukken, waardoor de uitkering ingetrokken werd. De cliënt diende ruim 5.000 euro terug te betalen.

Het bezwaar

Mr. Van Doleweerd heeft aangegeven dat de brieven waar de gemeente zich op beriep, niet bij de cliënt aangekomen waren. Daarnaast waren de verzoeken in die brieven niet goed genoeg – soms was geen sprake van een verzoek om gegevens of werd naar gegevens gevraagd waarop de inlichtingenverplichting niet zag.

Besluit ingetrokken

De gemeente heeft – nog voor een hoorzitting had plaatsgevonden – het besluit weer ingetrokken. Dit brengt met zich dat de cliënt de 5.000 nu niet hoeft terug te betalen.

Meer informatie? Neem contact op met een bestuursrechtadvocaat van 3 Advocaten in Amersfoort.