+31 33 76 76 333

Zakelijk: Belastingdienst / FIOD – ECD

De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) en Economische Controledienst (ECD) vormen samen de opsporingsdienst van de Belastingdienst.

De FIOD-ECD houdt zich bezig met het tegengaan van fiscale, financiële en economische fraude. Als uw onderneming voorwerp van onderzoek is of is gedagvaard kan dit verstrekkende consequenties hebben voor uw onderneming.

Als u als bestuurder wordt verdacht van bijvoorbeeld faillissementsfraude, witwassen of belastingontduiking kan uw bedrijfspand of eigen woning worden doorzocht, kan u worden verhoord en ligt er mogelijk beslag op uw goederen en banktegoeden. Dat heeft consequenties voor uzelf maar ook voor uw personeel en uw klanten.

In een gesprek met 3 Advocaten komt aan de orde of en welke bedrijfsactiviteiten gedurende het strafrechtelijk onderzoek kunnen worden voortgezet, wat u moet doen als uw boekhouding in beslag is genomen en welke sanctie u boven het hoofd hangt.

U doet een beroep op uw advocaat tijdens (getuigen)verhoren, de strafrechtzitting en de ontnemingsvordering. Gedurende het politieonderzoek zetten wij alle zeilen bij om het beslag opgeheven te kunnen krijgen en anticiperen we op wat u te wachten staat. Wij staan u bij en dat doen wij gewoon goed.

>> Neem contact op

%s